Pytania i Odpowiedzi - Zestaw 1 Drukuj

Wprowadzenie

Pytania podzielone są na kilka części. Pierwszy zestaw pytań pochodzi od członków forum dyskusyjnego dotyczącego Materiałów WingMakers. Pytania te zostały zebrane od członków forum, wysłane do webmastera WingMakers.com (Mark Hempel), a następnie przesłane pocztą do Jamesa. Odpowiedzi te są pierwszymi publicznymi odsłonami tłumacza/twórcy Materiałów WingMakers. Pierwszy zestaw pochodzi z maja 2001 roku. Kolejne odpowiedzi są nowsze, ale powstały w ten sam sposób. Trzeci zestaw zawiera więcej pytań natury ezoterycznej, zadawanych przez członków Forum WingMakers jak i studentów Materiałów WingMakers piszących do Jamesa.

 

Pytanie 1: W trzecim wywiadzie z dr Nerudą pojawia się informacja, iż istnieje technologia Corteum zwiększająca płynną inteligencję do „superludzkich” poziomów, poprzez pobudzanie skupisk czynnościowych wewnątrz systemu korowo-wzgórzowego. Jakiego rodzaju są to skupiska czynnościowe (elektryczne, biologiczne), i czy materiały WingMakers (np. muzyka, sztuka, poezja) mogłyby być użyte w celu pobudzenia ów skupisk czynnościowych? 

Odpowiedź 1: Udało ci się poruszyć subtelny element materiałów WingMakers. Historia zawiera scenariusze będące fikcyjnymi relacjami z autentycznych wydarzeń. Na przykład, jak zauważyłeś, trzeci wywiad porusza temat skupisk czynnościowych, niemniej jednak technologia Corteum pełni rolę fikcyjnej relacji z autentycznego wydarzenia jakim jest działanie materiałów WingMakers -- opisane w esejach filozoficznych -- polegające na stymulowaniu skupisk czynnościowych w specyficznych obszarach mózgu.  

Mózg podzielony jest na określone obszary, z kolei każdy z tych obszarów dzieli się na podsekcje. Niektóre podsekcje oddziałują pomiędzy sobą bardziej niż pozostałe, i to one nazywane są właśnie skupiskami czynnościowymi. Na konstrukcję mózgu składa się szereg rozmaitych obwodów, z których współcześni badacze mózgu zidentyfikowali trzy, nadając im nazwy: zbieżny, rozbieżny, i odbijający. Skupisko czynnościowe może posiadać obwód rozbieżny, który doprowadza aktywność nerwową do oddalonych obszarów mózgu bądź CNS (Central Nervous System). Informacja sensoryczna (np. dźwięki, symbole, obrazy) może zostać skonstruowana w taki sposób, iż stymuluje czasowe formowanie się skupisk czynnościowych wewnątrz systemu korowo-wzgórzowego do katalizowania wcześniej zaprojektowanego przesunięcia w świadomości.  

To, czy ów przesunięcie w świadomości indukuje wzrost płynnej inteligencji, zależy od innych czynników. Nie jest to pojedynczy rdzeń dynamiczny, lecz integralna część większego systemu dynamicznego, łączącego jednostkę nie tylko z jej świadomością duszy ludzkiej, ale także z Genetycznym Umysłem. Wewnątrz kompleksu wzgórzowego znajduje się podsekcja znana jako Wewnątrz-Warstwowe Jądra komórkowe (ILN -- Intra-Laminar Nuclei). Neurony ILN przebiegają rozlegle przez korę, unerwiając każdą z jej sekcji. Usytuowane są one wewnątrz centralnej części każdego ze wzgórzy w toroidalnym (uformowanym w pączki) ułożeniu, umożliwiając szeroki zasięg oddziaływania na system wzgórzowy.

Muzyka, sztuka, i słowa-symbole WingMakers zaprojektowane są w taki sposób, iż stymulują obszar ILN do działania jako mechanizm synchronizujący ludzką świadomość z Genetycznym Umysłem. Zdaję sobie sprawę, iż jest to trudne do zrozumienia, lecz wraz z prowadzonymi przez najbliższe dwadzieścia lat badaniami nad tymi funkcjami mózgu, udowodnione zostanie, że ILN stanowi kluczowy „silnik” w synchronizacji świadomości ludzkiej duszy z drobnoziarnistą świadomością Genetycznego Umysłu, czyniąc go dostępnym na krótkie wglądy. 

Wewnątrz systemu korowo-wzgórzowego znajduje się element nazywany przez naukowców siatkowate jądro wzgórzowe (nRt -- reticular thalamic nucleus). Powszechnie akceptowanym w neurologii faktem jest, iż nRt odgrywa zasadniczą rolę w poprawnej regulacji przepływu informacji nerwowej pomiędzy wzgórzem a korą. Natomiast, nie zrozumiano jeszcze tego, jak specyficzne informacje sensoryczne (częstotliwości światła, częstotliwości dźwięku, synchronizacja rytmiczna, ULF, symboliczne obrazy) mogą wpływać na współdziałanie systemów ILN i nRt, aby te formowały hybrydowe skupisko czynnościowe zwiększające płynną inteligencję oraz dostępność Genetycznego Umysłu. Odkrycie to wymaga jeszcze dwudziestu lat badań, ale w końcu ono nastąpi, a WingMakers odegrają w nim decydującą rolę.     

 

Pytanie 2: Jeżeli przypada jedno malowidło na komorę i są 23 (24) komory, to skąd pochodzą dodatkowe dzieła sztuki i materiały?

Odpowiedź 2: Istnieje siedem Stref Dopływu, których translacji dokonuję z poziomu wymiaru czasu i przestrzeni. Natomiast same Strefy Dopływu znajdują się -- mówiąc symbolicznie -- w pozaludzkim obszarze kontinuum czaso/przestrzeni. Miejsce Starożytnej Strzały jest jednym z owych siedmiu „międzywymiarowych” Stref Dopływu, które tłumaczone są na ludzkie warunki (tzn. informację sensoryczną odbieraną i przetwarzaną przez system korowo-wzgórzowy), po czym zamieszczane na platformę przekazu (CD, www, itp). W przypadku miejsca Starożytnej Strzały występują 24 komory, jako że miejsce to koncentruje się na genetycznej architekturze ludzkiej struktury neuroanatomicznej. Miejsce to zawiera kodowane materiały specyficzne dla genetyki, stąd też jego struktura przybiera formę pojedynczej helisy z komorami, symbolizującymi uśpione, jeszcze nie uaktywnione skupiska białkowe, które przesuną świadomość w sześciozmysłowy tryb egzystencji ludzkiej.          

W dalszych rozdziałach książki, które pojawią się w przyszłym roku, komora 24 zostanie szczegółowiej opisana. Istnieje również esej filozoficzny, który pomoże zrozumieć genetyczną symbolikę miejsca Starożytnej Strzały. Ponadto, Malowidło Komory 24 zostanie opublikowane przed końcem lipca 2001 roku; stanowi ono istotny element zagadnienia.

Pozostałe sześć miejsc zawiera odmienną od miejsca Starożytnej Strzały strukturę symboliczną, niemniej jednak wszystkie spaja wyraźne podobieństwo. Każde z nich to synteza sztuki, muzyki, poezji, języka, nauki, i filozofii, ponieważ taka jest natura Stref Dopływu. Niektóre miejsca kładą większy nacisk na muzykę niż na poezję, lub na sztukę aniżeli naukę. Różni się to w zależności od symbolicznej koncentracji określonej Strefy Dopływu. W ujęciu kolektywnym, siedem Stref Dopływu -- gdy zostaną nawleczone jak perły -- odsłoni zasadnicze innowacje potrzebne do odkrycia Wielkiego Portalu.

Zalecałbym każdemu kto jest zainteresowany poszerzeniem wiedzy o strukturze tych miejsc, aby przeczytał trzeci rozdział książki „Projekt Starożytna Strzała” oraz esej filozoficzny Komory Czwartej.

 

Pytanie 3: Czy uważasz, że coś podobnego do tematu "WingMakers" zainspirowało cię do stworzenia tego Mitu, czy po prostu jesteś tylko samotny i trochę znudzony?

Odpowiedź 3: Nie zostałem zainspirowany do tworzenia mitologii WingMakers; upoważniono mnie do wykonania tego ściśle określonego zadania. Nikt nie potrzebuje inspiracji do wykonywania zadanie wyznaczonego mu przez prawdziwą naturę swego przeznaczenia jako forma życia. Ponadto, ja nie tworzę mitu; moją rolą jest translacja Stref Dopływu na strumień danych sensorycznych potrafiący katalizować ludzki system korowo-wzgórzowy do przebudzenia jego wrodzonego połączenie z Genetycznym Umysłem. Nazywam to mitologią tylko dlatego, aby dać do zrozumienia -- z czystym sumieniem -- że materiał nie jest w całości autentyczny.

 

Pytanie 4: Czy jesteś przeciwko Zeta Reticuli i Federacji Galaktycznej; czy oni istnieją?

Odpowiedź 4: Nie jestem, a oni istnieją. To krótka odpowiedź.

Co do Zeta Reticuli, są oni jak wszystkie złożone gatunki humanoidalne; cechuje ich różnorodność zachowań. Nie istnieje pojedyncza postawa, która definiowałaby gatunek jako całość. Niektóre frakcje czy subkultury Zeta Reticuli są nieprzyjemne wedle ludzkich standardów, niemniej jednak mają oni swoje własne powody dla swych zachowań, które rozumiem. Ponieważ je rozumiem, mogę wiarygodnie stwierdzić, iż pomimo że nie popieram ani nie honoruję ich zachowań, nie jestem ich wrogiem. Po prostu nie udzielam mego poparcia i otwarcie to potwierdzam wśród tych, z którymi współpracuję.  

Odnośnie Federacji Galaktycznej, stanowi ona formę hierarchicznego dowództwa i kontroli. Chociaż szanuję jej misję i popieram jej cel, to osobiście nie jestem ograniczony jej zasadami, ani też nie podlegam pod jej hierarchiczną strukturę. Jakkolwiek, szanuję opinie Federacji Galaktycznej i starannie rozważyłbym sugestie z ich strony, których działanie wpłynęłoby na moją osobistą misję.

 

Pytanie 5: Czy jesteś „Mistrzem” jak niektórzy twierdzą?

Odpowiedź 5: Istnieje tak wiele definicji terminu „mistrz”, że nie jestem w stanie stwierdzić czy nim jestem, chyba że słowu towarzyszy definicja. Skoro pytanie twoje nie zawiera definicji, nie będę mógł na nie odpowiedzieć. Uznam jednak ducha twojego pytania, poruszającego kwestię: kim jestem?     

Pod tym względem jestem dokładnie tym, kim ty jesteś. Jestem wielowymiarową istotą żyjącą symultanicznie w całym spektrum rzeczywistości. Moja dominująca rzeczywistość różni się od twojej. Różnica ta sprawia, iż jestem w stanie przetwarzać obecną ludzką rzeczywistość na odmienny zakres częstotliwości, co umożliwia mi postrzeganie poza i ponad trójwymiarową „powierzchnię” tej rzeczywistości. 

Umiejętność ta sprawia, iż jestem w stanie dokonywać translacji sztuki, muzyki, poezji, filozofii, jak i naukowych wglądów z mojej dominującej rzeczywistości do waszej. W taki właśnie sposób wykonywane są translacje danych sensorycznych, które będą katalizować przyszłe odkrycia powiązane z przedefiniowaniem ludzkiej duszy.    

Czy zatem oznacza to, że jestem mistrzem? Wykonuję po prostu dokładnie taką funkcję, do której pełnienia zostałem powołany. Przejaw postępowania jednostki zawsze porównywany jest z celem twych wewnętrznych oczekiwań oraz przejawami postępowania znanych ci osób. Tak wygląda typowy sposób w jaki jesteśmy oceniani, czyż nie tak? Nie istnieje taka miara ani porównanie, które odnosiłoby się do skrystalizowanego i całkowicie zindywidualizowanego celu kogoś, kto funkcjonuje w bezbłędnej harmonii ze swoim celem. Obszary ludzkie obfitują w różnorakich „Mistrzów”. Niektórzy z nich są wspaniałymi nauczycielami, ale tylko bardzo niewielu naucza tego, jak dokonać przejścia z dominującej rzeczywistości ludzkiego umysłu do rzeczywistości ludzkiej duszy. Jeszcze mniej naucza tego, jak przejść w świadomość i funkcjonowanie z perspektywy Suwereno-Integralności. Jedną rzecz mogę ci powiedzieć, nie wierz niczyim proklamacjom, zamiast tego dogłębnie zbadaj owoce domniemanego mistrza, po czym określ jak umożliwiają ci one stanie się swoim własnym samowystarczalnym nauczycielem.           

Jeśli odnajdujesz takowe elementy, wtedy znalazłeś mistrza godnego twego czasu i energii.

 

Pytanie 6: Jakie są twoje odczucia odnośnie Urządzenia do Uniwersalnej Inteligentnej Komunikacji oraz faktu, iż komunikowaliśmy się z „WingMakers” zanim nawet staliśmy się świadomi twojego istnienia czy też materiałów, które stworzyłeś? 

Odpowiedź 6: WingMakers są prawdziwi. Stanowią oni specjalistycznie przygotowaną frakcją Rasy Centralnej, która -- w swej przeważającej części -- nie jest inkarnowana w formę fizyczną. Są oni obszernie opisani w opublikowanych materiałach WingMakers. Ta część historii opisuje czyste fakty. Nazwa WingMakers jest moim terminem przetłumaczonym z języka, który nie jest łatwo tłumaczyć na ludzkie definicje; jest to kodowane słowo, które będzie rezonować z wybranymi jednostkami teraz i w przyszłości.

WingMakers komunikują się z ludźmi od około 11 000 lat, przygotowując ich do odkrycia Wielkiego Portalu. Są oni w stanie kontaktować się z ludźmi za pośrednictwem dodatkowej technologii, jak i bez jej udziału. Poznasz ich po równowadze jaką wykazują pomiędzy sztuką, nauką, i filozofią, jak również pomiędzy emocjami, umysłem, i duszą. Są oni szczególnie skupieni na przygotowywaniu i wspieraniu jednostek, które są pomocne w odkryciu Wielkiego Portalu.      

 

Pytanie 7: Jak sądzisz, skąd biorą się wszystkie nasze myśli?

Odpowiedź 7: Dane sensoryczne dają początek myślom. Porównywanie działań i myśli wywołuje nowe myśli. Nowe myśli dają początek nowym działaniom. Cykl ten powtarza się w nieskończoność po spirali wzrastającej, poprzecznej, lub zstępującej. Właśnie dlatego tak decydującą rolę pełni jakość danych sensorycznych.      

 

Pytanie 8: Jeżeli historia WingMakers jest zarówno prawdą jak i fikcją, to jak mamy rozróżnić co jest czym? Jeżeli tożsamość WingMakers jest całkowicie autentyczna (tzn. prawdziwa), to jak równocześnie może być mitem (tzn. fikcją)?

Odpowiedź 8: Budda powiedział: "Cała rzeczywistość jest mitem. Mit staje się coraz bliższy rzeczywistości." Bystrość postrzegania w tym zakresie jest proporcjonalna do zdolności jednostki w przyśpieszaniu swego rozwoju ku stanowi świadomości Suwereno-Integralności. System filozoficzny zawarty w materiałach WingMakers wymaga wysokiego poziomu bystrości postrzegania, co powoduje, iż w ten sposób uczy na wielu poziomach jednocześnie, poprzez mieszanie prawdy z fikcją.

Materiały te nie są dla kogoś o słabym umyśle i leniwym sercu. Stanowią one ekstremalne wyzwanie na wielu różnych poziomach, z których bystrość postrzegania jest jednym z nich. Znacząca liczba informacji jest zakodowana w sztuce i muzyce, co powoduje obchodzenie ośrodków interpretacyjnych świadomego umysłu. W ich przypadku rozróżnienie nie jest wymagane. Jednakże, powieść „Projekt Starożytna Strzała” jest w rzeczywistości fikcją bazującą na uzyskanym wglądzie w wydarzenia autentyczne.     

 

Pytanie 9: Kim/czym jesteś, James? Skąd bierzesz swoje informacje?

Odpowiedź 9: W mojej dominującej rzeczywistości, jestem znany jako Mahu Nahi. Jestem członkiem organizacji nauczającej, której korzenie są bardzo starożytne, lecz paradoksalnie, w wielkim stopniu połączone z przyszłością ludzkości. Owa organizacja nauczająca zajmuje się przenoszeniem strumienia danych sensorycznych na Ziemię, w celu katalizowania wybranych jednostek trzech następnych pokoleń do wprowadzenia innowacji na polach nauki, sztuki, i filozofii. Innowacje te umożliwią odkrycie i ustanowienie  Wielkiego Portalu na Ziemi. 

Można mnie porównać do tłumacza, który "przenosi" już istniejące Strefy Dopływu na Ziemię, do formy zrozumiałego strumienia danych sensorycznych. Owy strumień danych będzie miał zarówno jawną jak i ukrytą zawartość, do której rozpoznawania dostrojone będą inkarnujące się dusze. Materiały te przebudzą je ku projektom odkryć, które zostały zakodowane w ich DNA przy poczęciu.

Moje informacje -- dotyczące materiałów WingMakers -- pochodzą z siedmiu Stref Dopływu, które zostały stworzone przez wspomnianą wyżej organizację nauczającą. Brałem udział w projektowaniu owych Stref Dopływu, w skutek czego upoważniono mnie do dokonania ich translacji na strumień danych odpowiedni do ludzkiego systemu neuroanatomicznego, co wymagało mojej inkarnacji w ludzkim ciele. 

 

Pytanie 10: Czy miejsce WingMakers w Arizonie jest prawdziwe (czy poezja, muzyka i sztuka rzeczywiście pochodzą stamtąd?) Czy którekolwiek z pozostałych miejsc zostało aktywowane? Jeśli tak, to czy ostatnie odkrycia nad jeziorem Vostok są następnym miejscem WingMakers? Odnośnie Egiptu -- czy Sala Zapisów jest miejscem WingMakers? Czy Uluru jest jednym z miejsc?

Odpowiedź 10: Przypuszczam, że miejsce do którego się odwołujesz, to miejsce Starożytnej Strzały znajdujące się na północy Nowego Meksyku. Prawdą jest, że istnieją fizyczne miejsca WingMakers na każdym z kontynentów (jak w górze, tak i na dole). Jednakże miejsca te różnią się od tych opisanych przeze mnie w historii. Częściowo postąpiłem tak, aby oddać cześć owym uświęconym miejscom, lecz głównie dlatego, iż w mniejszym stopniu skupiam się na opisywaniu autentycznych miejsc fizycznych, aniżeli na precyzyjnym przedstawianiu zawartości siedmiu Stref Dopływu.      

 

Pytanie 11: Czy wraz z używaniem płyt CD WingMakers, każdy z nas zauważy jakieś fizyczne/duchowe zmiany zachodzące w naszych ciałach? A może tylko niektórzy ludzie? 

Odpowiedź 11: Nikt kto zanurza się w strumień danych WingMakers nie pozostanie nietknięty. Spowodowane jest to tym, w jaki sposób częstotliwości światła i dźwięku (ze sztuki i muzyki) będą oddziaływać na system korowo-wzgórzowy, i jak z kolei system ten wpływa na świadomość. To, jak daleko jednostka zanurzy się w strumień danych, zdefiniuje jak głęboko będzie ona w stanie zakotwiczyć owe nowe częstotliwości w swojej świadomości (esej Filozoficzny Komory Czwartej opisuje metody bardziej kompletnego zanurzenia).  

Początkowo jednostka może napotkać trudności, gdy stare częstotliwości ulegają „oczyszczaniu” by móc dostosować się do nowych, niemniej jednak jeśli jednostka kontynuuje i dociera poza proces oczyszczania, owocuje to pojawieniem się nowego poczucia równowagi, rozszerzeniem się świadomości, i co najważniejsze, nowym strumieniem myśli pochodzącym od strumienia danych sensorycznych WingMakers. Owe nowe myśli wytwarzają nowe twórcze działania oraz nici zdarzeń, które prowadzą do manifestowania się celu istoty.

 

Pytanie 12: Jaki jest najlepszy i najprzystępniejszy sposób uzyskania i doświadczania wyższych zdolności czy też „superludzkiego” poziomu umysłu? Mam na myśli korzystanie z wewnętrznej mocy, podwyższoną inteligencję i tym podobne -- prawdopodobnie rozumiesz co jest sednem mego pytania.   

Odpowiedź 12: Zadawano mi to pytanie (lub jego warianty) częściej niż jakiekolwiek inne; moja odpowiedź niezmiennie pozostaje taka sama: zestrój swoje osobiste cele z celami wszechświatowymi. Innymi słowy, jeśli skupiasz swoją uwagę na poszukiwaniu strumieni danych sensorycznych rezonujących z twoją świadomością i prowadzących do twego samostanowienia, wówczas te same strumienie danych wesprą cele wszechświatowe, jako że powiązane są one z gatunkiem, którego jesteś częścią i planetą, na której twój gatunek żyje. Gdy już sobie to uświadomisz -- nawet w niewielkim stopniu -- jesteś w stanie zestroić swoją osobistą ścieżkę z wszechświatową. Kiedy ma to miejsce, przyśpieszasz w tempie optymalnym dla twej świadomości, zachowując jednocześnie równowagę.  

Skup się na zestrajaniu się z tym, co rezonuje z twoim rdzennie instynktownym odczuwaniem celów wszechświatowych. Wyraźnym podkreśleniem jakie czynię jest to, iż odkrycie ludzkiej duszy w niezaprzeczalnych laboratoriach ludzkiej nauki, stanowi następną fazę dokonywania się celów wszechświatowych, jako że powiązane są one z gatunkiem ludzkim i planetą Ziemią. Jeżeli rezonuje to z twoim rdzennym odczuwaniem celu, wtedy zestrój się z tym. Przyśpieszy to, wzmocni, oraz skatalizuje wyłonienie się twojego stanu świadomości Suwereno-Integralności.                

 

Pytanie 13: Czy jest możliwe, abyś udostępnił plany, schematy, obwody oraz elementy składowe, które ułatwią bezpośrednie połączenie z WingMakers w sposób podobny do zestawu RV używanego przez ACIO?

Odpowiedź 13: Obawiam się, że nie. Jeśli chcesz komunikować się z WingMakers, to wystarczy po prostu zastosować techniki opisane w eseju filozoficznym Komory Czwartej oraz wprowadzić w życie zasady przedstawione w eseju filozoficznym Komory Pierwszej. Oba te teksty są bardzo potężnymi elementami w dostrajaniu się do częstotliwości WingMakers. Nie znaczy to, że będziesz komunikować się poprzez słowa, lecz będziesz cieszył się nie dającą się z niczym pomylić obecnością ich świadomości. Samo to jest kluczem zbliżającym do zestrojenia się z celami wszechświatowymi.      

WingMakers większość swej komunikacji przeprowadzają podczas stanu snu, gdyż bramy systemu korowo-wzgórzowego są wtedy względnie zamknięte, i ma miejsce całkowite skupienie na wewnętrznej komunikacji. Jeśli zanurzasz się z ochotą w materiały WingMakers, możesz śmiało założyć, iż już jesteś w kontakcie z członkami owej organizacji nauczającej. Prawdopodobnie doświadczasz Stref Dopływu podczas swego stanu snu, pod opieką jednego lub kilku nauczycieli WingMakers. Otwórz się na tę możliwość i śnij ją żywo swymi zmysłami.      

 

* * * *

Dziękuję wam za wasze pytania. Kontynuujcie wasze zestrajanie się z tym, co ożywia wasze najgłębsze pragnienie współdziałania z tym co umieszczone jest w waszym wnętrzu. Robiąc tak, zamieszkacie w integralności swych działań -- co jest najlepszym miejscem do życia w czasach, które nadchodzą.   

Z mojego świata do Waszego,
James

 

 

© 2020 WingMakers (PL)
Materiały WingMakers powielone za zgodą WingMakers LLC