Linki Drukuj

 

Materiały WingMakers:
  • EventTemples.wingmakers.pl - Strona nowego rozszerzenia WMM koncentrującego się na społecznościach kwantowych, sercu energetycznym i Sześciu Cnotach Serca.
  • Lyricus.wingmakers.pl   -  Materiały WingMakers to część obszerniejszego projektu Lyricusa. Niniejsza strona wyjaśnia relacje pomiędzy LTO a WingMakers oraz dostarcza dodatkowy kontekst pod działania i cel materiałów WingMakers. Na stronie opublikowano dyskursy Lyricusa. 
  • WingMakers.com - Macierzysta witryna materiałów WingMakers w języku angielskim.  
  • Lyricus.org - Macierzysta witryna Lyricusa w języku angielskim.
  • EventTemples.com - Macierzysta witryna projektu Event Temples.
  • Forum.wingmakers.co.uk - forum dyskusyjne w tematyce WMM.
 
    image
Inne:
  • Vima Lamura - życiową pasją Vimy Lamury jest ucieleśnianie wszechświatowych praw ze starożytnych nauk i praktyk do postaci dźwięków, intonacji, utworów medytacyjnych. Jej przełamujący bariery głos brał udział w pracach nad wokalną warstwą dysków audio WingMakers.
  • Instytut of HeartMath - IHM rozwinął tzw. System Matematyki Serca, którego zadaniem jest pomóc ludziom w odkodowaniu i rozpoczęciu stosowania inteligencji własnego serca - proces odkrywania nieużywanych dotychczas pokładów istoty ludzkiej.
    image
 

© 2020 WingMakers (PL)
Materiały WingMakers powielone za zgodą WingMakers LLC