Dyskursy Lyricusa Drukuj
 

image clickDyskurs 1 | Dyskurs 2

 

Dyskursy zamieszczone w tej sekcji strony WingMakers stanowią istotny element metod instrukcyjnych używanych przez nauczycieli z Nauczającego Zakonu Lyricusa, składającego się głównie z członków Rasy Centralnej. Dyskursy te przedstawione są w formacie honorowanych czasowo dialogów pomiędzy nauczycielem a studentem. 

© 2020 WingMakers (PL)
Materiały WingMakers powielone za zgodą WingMakers LLC