Start Sesji Event Temples Drukuj

imageEventTemples.org oficjalnie rozpoczyna swoją pierwszą sesję EventTemple. Powstał dla niej plik audio pomagający zestroić i zsynchronizować społeczność kwantową wspierającą Siatkę Współodczuwania*.

Sesje Event Temple będą rozpoczynać się codziennie o 2am, 9am, 2pm i 9pm strefy czasowej Nowego Yorku, czyli o 8:00, 15:00, 20:00 i 3:00 strefy czasowej Polski. Aby uczestniczyć w sesji skorzystaj z menu na EventTemples.wingmakers.pl Poniżej znajduje się wprowadzenie do pierwszej Event Temple, napisane przez Jamesa.

Rozumiem chęć postrzegania transmisji energetycznej przez grupę jednostek jako coś, co potrzebuje jakiegoś rodzaju danych docelowych jak zdarzenie albo lokalizacja geograficzna. Jest to jak najbardziej rozsądne i zgodne z logiką podejście. Jednakże, kiedy będziesz doświadczać sesję Event Temple zauważysz, że jest ona bez danych docelowych.

Jest tak dlatego, gdyż ego-osobowość w instrumencie ludzkim posiada ograniczone zdolności oszacowywania, który z celów lub punktów najbardziej potrzebuje transmisji energetycznych. W związku z czym, podświadomie powierza ona to Wyższej Jaźni czy też świadomości duszy, która przesyła (trasuje) takową transmisję do Ducha. Duch otrzymuje transmisję energii, po czym przekazuję taką energię osobie, zdarzeniu lub miejscu, które najbardziej jej potrzebuje.

Bycie świadomym zachodzenia tego procesu jest częścią techniki, której nauczysz się podczas sesji EventTemple, a wraz z jej stosowaniem nasączysz siłą swoją transmisję energetyczną, zwłaszcza w świetle energii napływających w tym czasie na planetę. Kiedy instrument ludzki jest świadomy procesu przekierowywania (re-routing), to jest on w stanie tworzyć świadome zestrojenie z Duchem podczas którego transfer energii ulega dynamicznemu przyrostowi. Gdy transfer taki wykonywany jest w skoordynowanej grupie, to zsynchronizowana w ten sposób energia ulega nawet jeszcze większemu wzmocnieniu.

Dziękuję tobie za twoje wkłady-własne w to przedsięwzięcie.

Z mojego świata do twojego,

James


*Więcej na temat Siatki Współodczuwania możesz dowiedzieć się na EventTemples.com. Zarejestruj się (lub zaloguj) na stronie, otwórz sekcję My Journey i w zakładce Notes from James zobaczysz tekst o tym samym tytule. Jego polski przekład znajdziesz na EventTemples.wingmakers.pl

 

 

 

© 2020 WingMakers (PL)
Materiały WingMakers powielone za zgodą WingMakers LLC