Przemiany na Ziemi Drukuj

 

Witaj,

Każdy z nas jest częścią przemian zachodzących na Ziemi. Chcąc być możliwie świadomym uczestnikiem tych przemian możemy przykładowo wygospodarować sobie co jakiś czas wolną chwilę, aby skoncentrować się na swoim wnętrzu. Naturalnie każdy może podejść do tego na swój własny sposób jaki jest dla niego najbardziej optymalny. Poniżej przykładowe propozycje aktywności mogące służyć jako punkt startowy.

 

[1] PAUZA KWANTOWA

"Pauza Kwantowa to prosty, czteroetapowy proces zaczynający się od:

1) wdechu trwającego od trzech do sześciu odliczeń, w zależności od twojej pojemności płuc, postury, i stopnia prywatności.

2) Po tym jak już wciągnąłeś powietrze, robiąc to przez nos, wstrzymaj swój oddech (zrób pauzę) na równą ilość odliczeń jak przy wdechu

3) następnie wypuść powietrze przez usta, w czasie o tej samej ilości odliczeń

4) po czym ponownie wstrzymaj swój oddech (pauza) na tą samą ilość odliczeń.

Kluczem jest utrzymanie symetrii w każdym z czterech segmentów procesu. Jeśli używasz odliczania do trzech, to stosuj go równo do każdego segmentu. Nie jest konieczne precyzyjne tego monitorowanie, zamiast tego zastosuj swobodne monitorowanie czasu trwania każdego z segmentów i utrzymuj konsekwentność przepływu.

Rekomendowane jest, aby wykonać trzy lub cztery cykle pod rząd, po czym wrócić do normalnego oddychania. Taki okres „normalnego” oddychania nazywany jest okresem Konsolidacji. W czasie wykonywania całości procesu miej zamknięte oczy i siedź mając wyprostowane plecy w wygodnej pozycji, obiema stopami dotykając podłoża. Kiedy zaczynasz swój okres konsolidacji, to jest to twój czas na skoncentrowanie się i skupienie całej swojej uwagi na rzeczach, które wypływają na powierzchnię twojej świadomości, wiedząc że pojawiają się one z konkretnego powodu. Jest to idealny czas na zastosowanie Sześciu Energi Serca (wdzięczność, współodczuwanie, przebaczenie, skromność, dzielność, zrozumienie) wobec wszelkich pojawiających się myśli lub emocji.

Okres konsolidacji trwa zazwyczaj od trzech do pięciu minut, aczkolwiek nie ma tutaj definitywnych wyznaczników czasowych. Używaj swojej intuicji do określenia czasu trwania tego okresu. Generalnie wraz z każdym powtórzeniem konsolidacji, których jest zazwyczaj cztery lub pięć, stajesz się mniej przepełniony myślami i emocjami, tak iż gdy wchodzisz w finalny okres konsolidacji, jesteś wolny od wszelkich myśli oraz emocji i wchodzisz w domenę kwantową." (fragmenty z opracowania "Aktywizm Duchowy")

 

 

[2] DZIELENIE SIĘ ŚWIATŁEM

Rozszerz świadomość na całe swoje ciało.

Zrelaksuj się i spokojnie wychwyć chwilę teraźniejszą.

Włącz wideo poniżej, dopasowując głośność i najlepiej klikając na odtwarzaczu przycisk pełnego ekranu fullscreen.jpg

 

Uaktualnij "Flash Player" na swoim komputerze.

 

 

 

[3] WSCHODZĄCE SERCE

"Ciało świetliste jest rdzeniem świadomości i owy wewnętrzny rdzeń ulega teraz przemieszczeniu. W twoim świecie wraca on z powrotem w okolice twojego serca, lecz jego ośrodek pozycyjny znajduje się teraz między sercem a gardłem; miejsce to nazywane jest grasicą, lub „koroną serca”. My będziemy nazywali je terminem Wschodzące Serce. Wschodzące Serce ulokowane jest na przecięciu dwóch osi czy też pól wibracji: pierwsza z nich to oś pozioma (horyzontalna), będąca Polem Planet. Druga to oś pionowa (wertykalna), będąca Polem Centralnego Słońca.

"Promieniste i inteligentne wyrażanie całego ciała świetlistego, stanowi prawdziwy sens życia w ramach osi planetarnej, jako że działania te dynamizują inteligencję kolektywną, a ta z kolei powoduje zbiegnięcie się zaplanowanych i niezaplanowanych ścieżek ewolucyjnych i uruchomienie skoków planetarnych umożliwiających ascendencję wymiarową wszystkim tym, którzy są na to przygotowani. Taka zwiększona aktywność wyrażania światła i miłości w obrębie danej sfery planetarnej otwiera Wielki Portal, który jest dla planety bramą dostępu do piąto-wymiarowej matrycy czystej, łączącej energii, która w istocie jest boską miłościo-inteligencją.

"Oddech przepływa przez Wschodzące Serce zarówno podczas wdechu jak i wydechu. Podczas wdechu, energia symbolicznie spływa z Centralnego Słońca i przepływając przez czakrę korony dociera do splotu słonecznego tuż poniżej serca. Tutaj, błyszczy w złotym świetle tonu twojej sygnatury. Podczas wydechu energia przepływa ze splotu słonecznego w górę do osi planetarnej znajdującej się na wysokości grasicy czy też Wschodzącego Serca, po czym żwawo promieniuje zewnętrznie na obszar planu horyzontalnego.

"Obszar przecięcia się dwóch osi (Planetarnej i Centralnego Słońca) jest punktem aktywacyjnym jednostki. Połączenie oddechu i wyobraźni jest najskuteczniejszą metodą, poprzez którą aktywacja taka może mieć miejsce oraz być utrzymana w instrumencie ludzkim.

"Oddech duszy kierowany jest przez ciało świetliste, którego ośrodek inteligencji przebywa w okolicy Wschodzącego Serca. Możesz go sobie wyobrazić jako portal w ciele, który z wdechem wciąga pole elektromagnetyczne światła z Centralnego Słońca i kieruje je do splotu słonecznego; z kolei przy wydechu kanalizuje owo pole w obręb osi planetarnej i osadza jego energię w polu istot trzecio-wymiarowych.

"To właśnie takie osadzanie energii, kierowanej przez ciało świetliste, nasączonej wewnętrzną koherencją instrumentu ludzkiego umożliwia ludzkiemu polu emocjonalnemu budowanie kolektywnego serca oraz zespolonego umysłu, a te umożliwiają planecie przejście przez wyżej wymiarowe bariery w relatywnie łatwy i elegancki sposób.

"Gdy planety przechodzą proces wznoszenia się do następnego wymiaru, potrzebują one silniejszego połączenia z Centralnym Słońcem, po to, aby przenieść swoją obecną siatkę wymiarową na następny poziom.  Instrukcje do tegoż osiągnięcia są dokładnie tymi, które Nauczyciele Centralnego Słońca przekazują Nauczycielom Planetarnym i koncentrują się one na: ułatwieniu uzyskania tego silniejszego połączenia poprzez szereg technik aktywujących ciało świetliste nauczycieli światła, tak aby mogli oni kolektywnie stworzyć owe silniejsze połączenie.

"Kiedy wdychasz światło Centralnego Słońca i wprowadzasz je do pracowni duszy, wzbogacając je swoją sygnaturą miłości do twoich braci i sióstr, a następnie wysyłasz to wyższe światło wprost do nich i do planety, to wraz z tą prostą czynnością  tworzysz wspomniane silniejsze połączenie z Centralnym Słońcem. Nie tylko dla siebie samego, ale dla wszystkich." (fragmenty z opracowania "Wschodzące Serce")

 

lotos.jpg

 

Podczas sesji Wschodzące Serce możemyączyć np. poniższą kompozycję muzyczną:

Flow in Compassion  - kiknij tutaj aby pobrać plik mp3 (8MB)

 

Z mojego Serca do Twojego,

Elorin

 

 

 

 

© 2020 WingMakers (PL)
Materiały WingMakers powielone za zgodą WingMakers LLC