Wywiad 5 - fragment 1 Drukuj

 
Utkani jesteśmy z tej samej tkaniny,
z której sny są stworzone,
a nasze maleńkie życie snem jest otoczone.


- William Szekspir, Burza

Wprowadzenie

Piąty Wywiad z dr Jamissonem Nerudą demaskuje fundamentalne oszustwo wpływające na każdy aspekt życia ludzkości. Oszustwo to polega na tym, iż nasza rzeczywistość trójwymiarowa oraz ludzka świadomość zostały zaprogramowane tak, aby były postrzegane jako prawdziwe, mimo że nie są one prawdziwe.

Jest to oczywiście bardzo odważne stwierdzenie, lecz poczynione z adekwatnym oszacowaniem stanu rzeczy.

W piątym wywiadzie dr Neruda opisuje siły stojące za tym oszustwem, co one planują, jak ludzkość została zniewolona od jej początków do dnia dzisiejszego, oraz co możemy teraz z tym zrobić. Tekst ten, co zrozumiałe, wnosi powiew wytrącający z dotychczasowego ładu. Wszakże ujawnia rzeczywistość, w której ludzie są biologicznymi hostami (pojazdami) istot nieskończoności, istot przytłumionych podstępnymi programami zaprojektowanymi przez byty z innego wymiaru. Ludzkość nie zdaje sobie sprawy, że żyjemy w skrzętnie zaprojektowanej rzeczywistości, oraz że ta zaprojektowana rzeczywistość rozciąga się na… wszystko.

W ciągu ostatnich piętnastu lat mogliśmy usłyszeć o osobach, które pisały lub mówiły o niektórych aspektach tego oszustwa. Ze społeczności naukowej są to osoby jak: Herman Verlinde, dr Robert Lanza, Leonard Susskind, Gerard t'Hooft oraz James Gates. Z obszarów typowo technicznych: inżynier NASA Thomas Campbell. Z perspektywy bardziej filozoficznej, pisarze jak: Nick Bostrom i Anthony Peake. Miały również miejsce publikacje artykułów naukowych z zakresu tej wyłaniającej się dziedziny definiowania rzeczywistości takie jak: Ograniczenia Wszechświata jako Symulacji Numerycznej (Constraints  on  the  Universe  as  a  Numerical  Simulation) autorstwa Beane, Davoudi i Savage. Osoby te i im podobne, przedstawiają hipotezę, że nasz wszechświat został zaprojektowany przy użyciu matematyki lub kodu komputerowego.

Temat ten jest prawie niedostępy, zarezerwowany jedynie dla teoretycznych lub heretyckich myślicieli. Szokuje on ludzi znacznie bardziej niż dyskusje na temat UFO lub spisków rządowych, ponieważ dotyczy on spraw tak bardzo podstawowych. W końcu mowa tu o naszej rzeczywistości, a jedyny logiczny wniosek jaki możemy wyciągnąć poruszając ten temat, to że jesteśmy więźniami w złudnej rzeczywistości. Sprawia to, że zaczynamy postrzegać rzeczywistość jako laboratorium, a nas samych jako niczego nie podejrzewające szczury.

Od strony duchowej, wielu naszych mistyków i inicjatorów religii informuje, że zarówno nasze postrzeganie wszechświata jak i sam wszechświat to iluzja. Temat ten przez wieki przewija się w pismach religijnych i duchowych. I chociaż mistykom brakowało naukowego słownictwa do opisania zakresu tej iluzji, to jednak zrozumiałe jest, że my jako ludzkie osobowości przeżywamy życie krocząc przez iluzoryczny świat, który naukowcy coraz częściej opisują jako zaprogramowaną rzeczywistość. Pytanie, które wysuwa się w pierwszej kolejności brzmi: „Kto lub co programuje naszą rzeczywistość i dlaczego?”

To właśnie na to pytanie Piąty Wywiad z dr Jamissonem Nerudą stara się odpowiedzieć i przybliżyć je za pomocą terminów zrozumiałych dla laika. Zrozumiałym jest, że osoby zakorzenione w dziedzinach naukowych lub religijnych będą postrzegać to ujawnienie jako trudne, jeśli nie niemożliwe, do uwierzenia. Dr Neruda nie próbuje nikogo przekonywać, zamiast tego opisuje historię tego jak to się stało, dlaczego to się stało, gdzie zamierza to doprowadzić ludzkość, i co najważniejsze, w jaki sposób możemy wyrwać się z bycia zaprogramowanym - wyrwać z tego, nas wszystkich.

Wywiad ten nie koncentruje się na sferze naukowej. Podstawy naukowe stojące za Hologramem Oszustwa nie opierają się na matematyce ani fizyce naszej czasoprzestrzeni. Jego złożoność i wyrafinowanie dalece wykraczają poza nasze obecne rozumowanie, tak więc próba opisania go za pomocą terminów naukowych byłaby niemożliwa do przedsięwzięcia. A nawet jeśli byłoby to możliwe, to spowodowałoby to tylko zagubienie się prawdziwego znaczenia tych informacji w morzu sekretnego słownictwa i wzorów matematycznych.

Prawdziwym sednem piątego wywiadu nie jest naukowe opisanie Hologramu Oszustwa, lecz to, jak my wszyscy możemy uwolnić się z jego przenikającej i iluzorycznej obecności. W wywiadzie tym znajduje się szczegółowy opis procesu urzeczywistniania Suwereno-Integralności (Sovereign Integral), lecz aby usłyszeć i zrozumieć ten proces, będziesz musiał czytać wywiad bardzo uważnie. Opis tego procesu jest centralnym punktem piątego wywiadu. Bez względu na perspektywę filozoficzną, przez którą zechcesz spojrzeć na te informacje, pamiętaj że są one publikowane w duchu jedności i równości, oraz że proces urzeczywistniania Suwereno-Integralności to zdecydowanie praktyka opierająca się na doświadczaniu.

Bez względu na to jak bardzo opisane tutaj wydarzenia i szachownica rzeczywistości mogą wydawać się dającymi do myślenia, to jednak dowiedzenie się tego jak można korygować (kalibrować) swoje zachowywanie się, jest kluczowym celem tego tekstu. Materiały WingMakers nie skupiają się na wiedzy ani doświadczeniach duchowych; są one poświęcone nowym zachowaniom wspierającym postępujący proces urzeczywistniania Suwereno-Integralności na Ziemi przez gatunek ludzki.

To o tym procesie w istocie rzeczy jest mowa w wywiadzie, który czytasz. Bez względu na to czy wierzysz w istnienie Hologramu Oszustwa czy nie, proces urzeczywistniania Suwereno-Integralności pozostaje dostępny jako narzędzie do używania w twoim codziennym życiu.Page4_2.jpg
 
 
 
Prawa Autorskie do Wywiadów z dr Jamissonem Nerudą
 
Możesz dowolnie:
Dzielić się nimi - kopiować i rozpowszechniać materiały za pomocą każdego środka przekazu i formatu.

Licencjodawca nie może cofnąć tych postanowień tak długo, jak postępujesz zgodnie z warunkami licencji.

Warunki licencji:
Autorstwo -  Umieść proszę informację, że oryginalny tekst pochodzi ze strony WingMakers.com, a polski przekład tekstu ze strony WingMakers.pl.

Niekomercyjność - Nie możesz używać tych materiałów w celach komercyjnych.

Niepochodność - Jeśli zremiksujesz, przekształcisz, lub w jakikolwiek sposób zmienisz materiały, to nie możesz rozpowszechniać zmodyfikowanego materiału bez zgody WingMakers.com (anglojęzyczny kontakt: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ).

Brak dodatkowych ograniczeń - Nie możesz stosować zasad prawnych ani rozwiązań technologicznych, które zgodnie z prawem ograniczałyby innych przed robieniem czegokolwiek ze zezwoleń licencyjnych.
 
 
 
 
 
 
Piąty Wywiad z dr Jamissonem Nerudą
 

Informacja od Sary

Poniżej znajduje się wywiad z dr Nerudą, który nagrałam 2 stycznia 1998. Wyraził on zgodę abym nagrywała naszą rozmowę. To jest transkrypcja tej rozmowy. Poniższa rozmowa jest jedną z pięciu, kiedy to miałam okazję nagrywania naszych konwersacji. Transkrypcje pozostawiłam dokładnie w takim stanie, w jakim zostały nagrane. Dołożyłam wszelkich starań, aby przekazać tu wszystkie słowa, frazy i sposób wypowiadania się, jakich użył dr Neruda.

Od redakcji: Wywiad ten (piąty z kolei) nie został opublikowany aż do marca 2014. Powodem tego jest określony przez dr Nerudę terminarz w tej sprawie. To, dlaczego termin publikacji piątego wywiadu zgodnie z tym terminarzem przypada akurat teraz, nie zostało bliżej opisane.Sara: „Od czasu naszej ostatniej rozmowy w środę wieczorem, sprawy o których mówiliśmy nieustannie wokół mnie krążą. Stałam się nieco obsesyjna na punkcie tego wszystkiego… gdyż, jakby nie patrzeć, są to dla mnie zupełnie nowe informacje. Staram się najlepiej jak tylko mogę przetrawić je moją głową, lecz muszę przyznać, że nie jestem pewna czy mi to dobrze idzie.”

Dr Neruda: „Rozumiem. Z tego właśnie powodu wstrzymałem się z niektórymi informacjami, nie tylko jeśli chodzi o ciebie, ale także o tych, którzy będą to później czytać.”

Sara: „Kiedy kończyliśmy ostatnio rozmowę umówiliśmy się, że następnym razem poświęcimy więcej czasu Wielkiemu Portalowi (Grand Portal)*. Czy to jest to, o czym właśnie mówisz, czy może masz na myśli coś innego?”

*Wielki Portal w materiałach WingMakers jest terminem określającym niepodważalne, naukowe odkrycie duszy ludzkiej.

Dr Neruda: „Wszystko to jest powiązane. Mowa tu o przeogromnym obrazie z obszernymi ramami czasowymi.”

Sara: „Czy możesz przybliżyć go teraz?”

Dr Neruda: „Przyjrzyjmy się mu po kawałku. Mam nadzieję, że z pomocą twoich pytań wszystko stanie się jasne, ale muszę cię ostrzec, że do czasu uchwycenia go jako całość będzie się on wydawał nieco nieporęczny lub dziwny.”

Sara: „Ok. Od czego zamierzasz zacząć?”

Dr Neruda: „Myślę, że musimy wrócić do początku, aby zrozumieć prawdziwy kontekst Wielkiego Portalu.”

Sara: „W porządku…”

Dr Neruda: „Ziemia była i jest bardzo wyjątkową planetą. Pierwotnie była ona w całości pokryta wodą. Lecz tym, co uczyniło ją interesującą dla istot był fakt, iż jądro Ziemi umożliwiło jej posiadanie siły grawitacyjnej wspierającej manifestację.”

Sara: „Co masz na myśli mówiąc, że wspierała manifestację?”

Dr Neruda: „Że Ziemia zaczęła przechodzić ze stanu bycia międzywymiarową planetą częstotliwości dźwięku, do stanu bycia planetą materialną - z materii fizycznej. Jej generujący grawitację rdzeń czy też jądro, było w stanie dosłownie wytwarzać warunki pozwalające planecie materializować się przez wieki.”

Sara: „Skąd wiesz o takich rzeczach?”

Dr Neruda: „Istnieją zapisy na ten temat na dysku, który znaleźliśmy w dwudziestej trzeciej komnacie miejsca Starożytnej Strzały*. Poza tym część tej wiedzy posiadamy również z innych dokumentów, które odzyskaliśmy z zapisów sumeryjskich, a które nie zostały szeroko rozpowszechnione. Rozmawialiśmy także na ten temat z Corteum i potwierdzili oni te informacje.”

*Miejsce Starożytnej Strzały znane jest w materiałach WingMakers jako Pozaziemska Kapsuła Czasowa, którą odkryto w kanionie Chaco w Nowym Meksyku.

Sara: „A więc na początku Ziemia była wodną planetą i nie była fizyczna?”

Dr Neruda: „Dokładnie. To było wtedy, gdy na planecie żyli Atlanci. Byli oni rasą istot zamieszkującą Ziemię w momencie jej utworzenia. Wtedy przybyli do nich przedstawiciele rasy Anunnaki i wynegocjowali porozumienie pozwalające Anunnakom na wydobywanie substancji znajdującej się blisko rdzenia planety; substancji, którą - w jej sednie - moglibyśmy współcześnie nazwać złotem.

„Rasy istot znane jako Atlanci i Anunnaki nie były trójwymiarowe. Nie posiadały one ciał w formie w jakiej współcześnie to postrzegamy. Rasy te funkcjonowały w innym paśmie częstotliwości - w paśmie, które moglibyśmy nazwać częstotliwościami wyżej wymiarowymi.”

 

 
 

© 2020 WingMakers (PL)
Materiały WingMakers powielone za zgodą WingMakers LLC