Wywiad 5 - fragment 5 Drukuj


Sara: „A gdzie w tej opowieści znajdują się Incunabula* lub Illuminati?”

*W Triadzie Władzy, Incunabula działa na jej szczycie - jest także znana jako Wierzchołek Elity.


Dr Neruda: „Odpowiem na to później. Chcę teraz kontynuować historię nieco dalej.”

Sara: „W porządku.”

Dr Neruda: „Ludzie 2.0 i Ziemia kontynuują zwiększanie swojej gęstości. Stajemy się coraz bardziej trójwymiarowi. Właściwie to jesteśmy teraz gęściejsi niż kiedykolwiek wcześniej - w sensie fizyczności. Był taki czas, jakieś czterdzieści lat temu, kiedy to myśleliśmy, że rasy pozaziemskie celowo opuszczały i zostawiały statki kosmiczne, lecz całkiem niedawno temu odkryliśmy, iż większość kosmitów nie jest istotami fizycznymi. Okazało się, że gdy oni obserwowali Ziemię, ich statki kosmiczne ulegały wciągnięciu przez układy grawitacyjne jądra Ziemi, co powodowało, że te ich statki kosmiczne materializowały się w przestrzeni trójwymiarowej. Ponieważ wiele z materiałów stosowanych do budowy statków miało właściwości chemiczne, to były one podatne na zagęszczanie pod wpływem atmosfery ziemskiej.”

Sara: „Mówisz, że za to wszystko odpowiada jądro Ziemi, co jest w nim takiego specjalnego?”

Dr Neruda: „Pola magnetyczne związane z jądrem Ziemi są unikalne. WingMakers piszą, że one są ‘żyjące’. Możemy tylko przypuszczać, że określenie żyjące oznacza pewien aspekt inteligencji.

„Jednak meritum sprawy polega na tym, że wszystko coraz bardziej gęstnieje. Ulega kompresji. Ulega kompresji z konkretnego powodu: kiedy gęstość osiąga pewną masę krytyczną, to stare systemy mogą załamać się równocześnie. I to właśnie nastąpi.”

Sara: „Kiedy?”

Dr Neruda: „Wszystko, co mogę powiedzieć to, że szybko. Nie chcę podawać konkretnej daty ani żadnych terminów -”

Sara: „Ale znasz datę?”

Dr Neruda: „Znamy pewien zakres czasu.”

Sara: „Więcej niż dziesięć lat?”

Dr Neruda: „Tak.”

Sara: „Więcej niż dwadzieścia lat?”

Dr Neruda: „Powiem jedynie, że WingMakers nazywają to terminem: SIN, czyli Sieć Suwereno-Integralności (Sovereign Integral Network). SIN jest definicją nowego systemu. Powiedzieli, że może on wyłonić się błyskawicznie, gdy tylko odpowiednie warunki ku temu są spełnione. To, co nie jest jeszcze jasne, to jak SIN będzie się dalej rozwijać po Wielkim Portalu i Człowieku 3.0.”

Sara: „To pierwszy raz kiedy wspomniałeś o Człowieku 3.0. Czym on jest?”

Dr Neruda: „Skoro istoty ludzkie są uwięzione w iluzji, jako Ludzie 2.0, a tym co trzyma je w uwięzieniu jest ich interfejs do wszechświata holograficznego, to w takim razie istoty ludzkie potrzebują nowego modelu, aby zrobić krok naprzód. Człowiek 3.0 jest tym nowym modelem. Jest on formułą samourzeczywistnienia. Jest wyjściem poza predefiniowany wszechświat czy też rzeczywistość, i życiem poprzez wyrażanie siebie jako JA JESTEM MY JESTEŚMY. Człowiek 3.0 jest Suwereno-Integralnością. Osobiście nazywam go Człowiekiem 3.0 SI.

„Widzisz, Wielki Portal to metoda na zsynchronizowanie ludzkości z nowym punktem startowym, od którego żyje ona wyrażając jedność i równość, suwerenność i integralność, JA JESTEM i MY JESTEŚMY. To metoda dla ludzkości na odejście od oddzielenia - które to było jej poprzednim punktem startowym, tym który zrodził Ludzi 1.0 oraz 2.0. Człowiek 3.0 SI będzie miał nowy punkt startowy, a Wielki Portal dlatego miał umożliwić synchronizację, gdyż trudno jest sobie wyobrazić istnienie sieci równości i jedności kiedy istoty nie są zsynchronizowane.”

Sara: „A zatem, czym jest dusza?”

Dr Neruda: „Dusza to pogląd czy też paradygmat, który stał się częścią programu znanego jako: rzeczywistość ludzka. Dusza to część ciebie, która zawiera całą pamięć o twoim istnieniu jako Człowiek 1.0 i 2.0. Dla większości z nas jest to ogromne repozytorium - zbyt duże w stosunku do ram świadomości i tego z czym może ona sobie poradzić. A zatem to dusza przechowuje te informacje dla każdej indywidualnej istoty.

„Dusza to paradygmat nieskończonego wyrażania się w obrębie rzeczywistości skończoności. Jednakże nie możesz być nieskończonością w rzeczywistości skończoności, o ile rzeczywistość ta jest rzeczywistością zaprogramowaną. W związku z czym, dusza nie jest siłą życiową, która zasila świadomość człowieka. Siłą tą jest Suwereno-Integralność. Jest ona tym, czym każdy z nas jest kiedy jesteśmy rozebrani ze wszelkich iluzji, ze wszystkich oszustw, ze wszystkich ograniczeń, ze wszelkich zasłon, ze wszystkich implantów funkcyjnych - włącznie z duszą.

„Suwereno-Integralność jest przedefiniowaniem ludzkiej tożsamości i wyrażaniem się jako JA JESTEM MY JESTEŚMY. Z ludzkiego punktu widzenia, WingMakers nie patrzą na ludzi jak na niższe byty, ale po prostu jak na istoty funkcjonujące w oparciu o punkty startowe, które spowodowały ich zniewolenie. Nie ma tu miejsca żadne osądzanie, że ludzie są bezwartościowi, źli, grzeszni, słabowici, albo będący w potrzebie. Nic z tych rzeczy. Ludzkość potrzebuje nowego startu. Punktu, w którym potrafi ona zsynchronizować się wokół jednego urzeczywistnienia, którym jest wyrażanie się jako JA JESTEM MY JESTEŚMY. Żyć tymi słowami, jako sposobem postępowania.”

Sara: „A co na to wszystko ten, który stworzył Anu… prawdziwy Bóg? Jak mogło być dopuszczone do tego, że żyjemy i funkcjonujemy w tego rodzaju oszustwie?”

Dr Neruda: „WingMakers mówią o modelu transformacyjno/samostanowiącym… momencik. (Dr Neruda zerknął na kartkę ze swoich aktówek.) Ujęli to w ten sposób: ‘Nadszedł czas, aby zintegrować dominujący model Hierarchii (ewolucyjno/zbawicielski) z dominującym modelem Inteligencji Źródła (transformacyjno/samostanowiący). Integracja ta może być osiągnięta tylko na poziomie istoty. Nie może ona nastąpić w kontekście instrumentu ludzkiego, ani z punktu widzenia stosowanego przez Hierarchię. Jedynie istota - całość międzywymiarowej suwerenności nasączona Inteligencją Źródła - może zrealizować i w pełni doświadczyć integrację tych dwóch modeli egzystencji.’”

Sara: „Jak to wiąże się z moim pytaniem?”

Dr Neruda: „Każda indywidualna istota jest za to odpowiedzialna. Bóg czy Inteligencja Źródła nie zamierzają zstąpić z nieba i naprawić ludzkich błędów ani przeszkód. To ludzie muszą wziąć za to odpowiedzialność -”

Sara: „Ale mówiąc całkiem na serio, jak? Jesteśmy owinięci tak wieloma warstwami oszustwa -”

Dr Neruda: „Nie jest to proste. WingMakers piszą o cnotach serca (heart virtues) jako o konstrukcji, na której można oprzeć swoje postępowanie w tych czasach, oraz o tym, jak można te słowa stosować i żyć nimi, a nie tylko trzymać je w głowie jako wartościowy koncept.”

Sara: „Nie sądzę, abyś wspomniał o nich wcześniej. Czym one są?”

Dr Neruda: „Wdzięczność czy też docenianie, współodczuwanie, skromność, przebaczenie, zrozumienie, i dzielność czy też odwaga. Są one połączeniem: 1) teraźniejszowości (nowness) - czyli świadomego funkcjonowania w teraźniejszości - oraz 2) stosowania tych słów w naszym postępowaniu. Są one doskonałe, jeśli praktykować je w ten sposób.”

Sara: „Co się dzieje, kiedy je praktykujemy?”

Dr Neruda: „Umysł nieświadomy jest bramą do wszystkich istot. Zachowania te rozprowadzają się do wszystkich istot. Wspierają one budowanie Sieci Suwereno-Integralności Człowieka 3.0, która jest czymś, co zastąpi świadomość oddzielenia cechującą Człowieka 2.0. Zachowania umieszczające (insertive behaviors) działają na zasadzie: umieszczę te zachowania przebywając w mojej teraźniejszowości. Staną się one moją paletą zachowań do wybierania.

„Drugą połową tego równania są zachowania powstrzymujące (resistive behaviors), czyli wycofywanie się z zachowań wspierających oddzielenie i oszustwo, jak również zatrzymywanie takich zachowań. Zachowania powstrzymujące to przeciwstawianie się w działaniu. Mówienie ‘nie’ zachowaniom swoim własnym i innych osób, bez osądzania.

„Powtórzę raz jeszcze, bez względu na to czy w danej chwili funkcjonujesz w trybie zachowań umieszczających czy powstrzymujących, to wpływasz na całość. Wspierasz jedność i równość, JA JESTEM MY JESTEŚMY, albo wspierasz oddzielenie i oszustwo, znane również w naszej rzeczywistości jako status quo.

„Punkt startowy do wyrażania się czy też przejawiania zachowań znajduje się w teraźniejszości. To tutaj znajduje się twórcze centrum. Każda pojedyncza teraźniejszość ma potencjał wspierania jedności i równości w tym świecie, oraz może pomóc narodzić się Człowiekowi 3.0 oraz Sieci Suwereno-Integralności.”
                                 
 

 

 

© 2020 WingMakers (PL)
Materiały WingMakers powielone za zgodą WingMakers LLC