Wywiad 5 - fragment 15 Drukuj


Sara: „Chciałabym przejść do czegoś, co niepokoi mnie w całej tej rozmowie, mianowicie chodzi mi o kwestię Boga. Z Twojego opisu wynika, że Bóg taki jakim czy też jaką… albo jakie jest nam znane, jest iluzją. W rzeczywistości jest on istotą, która tylko przedstawia siebie jako Boga. A więc pytanie brzmi: czy istnieje prawdziwy Bóg?”

Dr Neruda: „Dziękuję za to pytanie. Sam zamierzałem poruszyć tę sprawę, teraz jednak widzę, że zagłębiłem się nieco bardziej w inne tematy.

„Wróćmy do eksperymentu myślowego na temat baniek. Istnieje ten, który przedstawia siebie jako boga, i jak mówiłem wcześniej, jest nim Anu. To jest bóg, którego muzułmanie, żydzi i chrześcijanie w podobny sposób czczą i uwielbiają. Jest to bóg, który pragnie powrócić i objąć zdecydowane zwierzchnictwo nad ludzkością, aby doprowadzić ją do stanu Człowieka 3.0, czyli do ogólnoświatowej transhumanistycznej egzystencji, której czas działania zostałby rozciągnięty na wieczność.

„Jak wspomniałem, istnieje esencja życiowa (life essence) znajdująca się wewnątrz wszystkich istot, wliczając w to Anunnaków, i tą esencję życiową cechuje nieskończoność. Kiedy rozumiesz nieskończoność, to wówczas zaczynasz rozumieć, że funkcjonuje ona poza czasoprzestrzenią. Kiedy istota znajduje się poza czasoprzestrzenią, to wtedy nie jest ona definiowana za pomocą polaryzacji takich jak narodziny i śmierć, tworzenie i destrukcja, dobro i zło, i tak dalej. Tryb funkcjonowania poza czasoprzestrzenią nie jest ujęty w naszych słownikach i koncepcjach.

„A zatem, kiedy WingMakers stwierdzili, że jest już odpowiedni moment na udostępnienie tych informacji na Ziemi, to ich materiały tekstowe zostały opublikowane w formie mostu. Innymi słowy, prędkość wibracyjna oryginalnych tekstów została zmniejszona i sprowadzona do konstruktów naszego języka-”

Sara: „A czy również zrobiono coś takiego w przypadków innych materiałów takich jak muzyka i obrazy?”

Dr Neruda: „Tak, ale nieco w inny sposób. Wszystkie informacje zawarte w materiałach WingMakers musiały zostać zakodowane w taki sposób, aby były akceptowalne dla dwóch źródeł nadzoru. Jednym był Anu i jego Hierarchia, a drugim sama jednostka. To właśnie z tego powodu informacje zawarte w tym wywiadzie zostaną opublikowane dopiero wtedy, gdy zostaną spełnione odpowiednie warunki, a WingMakers będą mieli wystarczającą pewność, że informacje te nie zostaną zdjęte przez Hierarchię ani zbagatelizowane jako bajki przez jednostki, do których WingMakers próbują dotrzeć.

„I teraz, kiedy już prędkość wibracyjna materiałów została zmniejszona, WingMakers postanowili publikować je fazami. Faza pierwsza będzie zakodowana w sposób, który pozwoli ludziom zrozumieć świat istniejący poza Hologramem Oszustwa, lecz zostanie to zrobione za pomocą ram, które są nieco znajome, w tym sensie, iż współbrzmią one z przekonaniami rozwijającymi się na planecie.

„W związku z tym, koncepcja Pierwszego Źródła, Inteligencji Źródła*, Suwereno-Integralności, instrumentu ludzkiego… wszystkie te koncepcje zostaną dostarczone bez szczegółów kontekstowych, ponieważ gdyby je zamieszczono, to informacje o których mówię dziś wieczorem zostałyby usunięte przez Hierarchię. Zostałaby zdjęta cała nić zdarzeń. Punkt startowy portalu oraz wielki portal zostałyby pogrążone w powątpiewaniach.

„Tak więc, materiały te będą publikowane w taki sposób w jaki musi to być zrobione. Czas i sposób ich publikacji nie leży w moich kompetencjach.”

*Inteligencja Źródła to energia-inteligencja Pierwszego Źródła służąca do przyśpieszania rozwoju świadomości i wspierania tych, którzy wybierają wyjść poza ograniczenia.

Sara: „Jaki to ma związek z tym, czy Bóg istnieje czy nie?”

Dr Neruda: „Chciałem tylko wyjaśnić, że słowo bóg oznacza wiele rzeczy, stąd musi być jasne jakie w danej chwili używa się jego znaczenie. To z tego powodu, częściowo, WingMakers nie używają słowa ‘bóg’, a zamiast niego używają wyrażenia: Pierwsze Źródło. Jednakże, w swoich dalszych pismach filozoficznych, po Komnacie Szóstej, zaprzestają oni używania tego wyrażenia, z przyczyn o których wspomniałem. Stosują natomiast w swoich tekstach bardzo subtelne intonacje, tak jakby koncentrowali się na wbudowywaniu swoich wiadomości w obręb naszej współczesnej kultury, jednocześnie nie dając namierzyć się cenzorom hierarchicznym.

Sara: „Masz na myśli, że istnieją w dosłownym znaczeniu ludzie cenzurujący te informacje?”

Dr Neruda: „Istnieją ludzie cenzurujący i kontrolujący informacje w każdym obszarze - w mediach, w rządzie, w wojsku, w świecie nauki, w edukacji, w religii… wszędzie. Hierarchia posiada całą armię cenzorów. Zdecydowana większość z nich nie wie dla kogo tak naprawdę pracuje, wykonują oni po prostu to, do czego egzekwowania zostali zatrudnieni. Platformy technologicznie istnieją głównie do cenzury. Gromadzenie danych wywiadowczych umożliwia NSA cenzurowanie oraz kontrolowanie informacji. Filtrowanie, kontrolowanie i manipulowanie informacjami to ich praca. System masowej inwigilacji nie został stworzony do tego, aby ochraniać społeczeństwo; jest on po to, aby sprawować nad nim kontrolę, utrzymywać je w więzieniu - patrząc na to z perspektywy Anu, oraz utrzymywać w łatwo sterowalnej uprzęży - patrząc z perspektywy elity.”

Sara: „Nie mówisz chyba, że NSA dba o rzeczy, o których tu mowa?”

Dr Neruda: „Nie w tym sensie, że dbają o to jak zdefiniowany jest bóg, ale to poprzez ich platformy inwigilacyjne członkowie Hierarchii powiadamiani są o informacjach, które demaskują kluczowe aspekty ich Hologramu Oszustwa. Tego rodzaju informacje są dostarczane w górę do tych, którzy o to dbają.”

Sara: „Jeśli tak jest, to bez względu na to kiedy zostanie to opublikowane, to zostanie poddane cenzurze, w czym więc tkwi sedno?”

Dr Neruda: „Sedno tkwi w odpowiednim doborze czasu publikacji. Jeśli informacje te zostaną opublikowane, to oznacza to, że WingMakers upewnili się już, że przejdą one cenzurę. Będzie to oznaczać, że wydarzyło się coś ważnego, co uruchomiło możliwość ich bezpiecznej publikacji.”

Sara: „Zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę nie odpowiedziałeś jeszcze na moje pytanie odnośnie Boga, chcę więc do niego wrócić; przeszła mi też myśl: czy w dobie dzisiejszego Internetu nie mógłbyś pewnego dnia po prostu wrzucić wszystkich tych informacji do Internetu? Dotarłyby one do kilku tysięcy osób, a one umieściłyby je na innych stronach i ich rozpowszechnianie rosłoby w postępie geometrycznym. Jak mogliby to powstrzymać lub ocenzurować?”

Dr Neruda: „Zostałyby zmodyfikowane. Materiały te stanowią kompletny zestaw informacji. Jeśli zostałyby upowszechnione we wspomniany przez ciebie sposób, to jedna osoba twierdziłaby, że jej wersja jest oryginalna, a inne osoby twierdziłyby, że to ich wersja jest oryginalna, a wersje te w niektórych obszarach mogłyby różnić się od siebie niczym kolor czarny i biały. Sytuacja taka wywołuje zamieszanie, a w obliczu zamieszania niemożliwym jest zapewnienie przejrzystości. W kręgach wywiadowczych określa się to terminem: niszczenie reputacji.

„Pomyśl o tym w ten sposób. Masz zestaw informacji przeznaczonych dla specyficznych istot żyjących w każdym miejscu na naszej planecie. Czekasz, aż zostanie ustanowiony system komunikacji, który swoim zasięgiem może dotrzeć do każdej z tych istot. Musisz upewnić się, że przekazywane informacje są tak czystej postaci jak to tylko możliwe, ale jednocześnie potrafią one ominąć cenzurę, tak więc zakodowujesz te informacje w materiałach, po czym publikujesz je fazami.

„Faza pierwsza publikowana jest w formie dużego wydarzenia i jej głównym zadaniem jest zbadanie pierwszych reakcji. Druga faza publikacji zawiera nowe treści oraz modyfikacje, podkreślając, że materiały mają charakter mitologii. Jest to robione po to, aby uspokoić cenzurę. Trzecia faza będzie bardziej koncentrować się na praktykach oraz zachowaniach, jednakże bez pełnego kontekstu. Fazą czwartą będzie prawdopodobnie człowiek portal. Fazą piątą będzie prawdopodobnie ten wywiad ze mną. Natomiast kolejne fazy będą uzależnione od tego jak zostanie odebrany ten wywiad. Każda publikacja jest obserwowana zarówno przez Hierarchię jak i przez WingMakers.”

Sara: „Ok, wróćmy do rozmowy o Bogu.”

Dr Neruda: „Tak… a więc, odpowiadając na twoje pytanie, czy istnieje bóg? Istnieje wiele bogów. Niektóre istoty same przedstawiają siebie jako boga, a niektóre manipulują innymi do tego stopnia, że zaczynają być przez nich uważane za boga. Istnieją też zbiorowe inteligencje przemieszczające się pomiędzy membranami kwantowymi, które symulują cechy boga takie jak wszechwiedza i wszechmoc, jednakże nie są one bogami w sensie bycia Stwórcą. Istnieją też nawet takie istoty, które przedstawiają siebie jako boga robiąc to poprzez ludzki kanał (channelling).

„Podejście WingMakers w tej sprawie jest takie, że najstarsze cywilizacje we wszechświecie     wierzą w istnienie Stwórcy, jednakże postrzegają one tego Stwórcę - w materiałach WingMakers nazywanego Pierwszym Źródłem, jako coś tak bardzo fundamentalnego, że można by go opisać jako esencję fraktalną całości życia we wszystkich jego odmianach. Stwórca jest zygotą kwantową życia na najbardziej fundamentalnym poziomie. Nie jest możliwe prawdziwe jego poznanie w sensie rozumianego przez nas przyswajania wiedzy. Możliwe jest doświadczenie go poprzez dźwięk wywołujący ton równości, jak to zostało opisane w pismach filozoficznych WingMakers. Pierwsze Źródło jest niepojmowalne przez umysł, co czyni je trudnym do opisania lub uzmysłowienia.

„Pojawia się w związku z tym pewien problem, ponieważ gdy mówi się o czymś tak bardzo elementarnym jak Pierwsze Źródło, które jest wszystkim, to umysłowi wydaje się ono niemalże nieobecne. Jak przybliżyć Pierwsze Źródło w taki sposób, aby opis ten utrzymywał uwagę istoty ludzkiej?”

Sara: „Czyli istnieje Bóg, tylko że jest on nieprzystępny, czy mniej więcej to masz na myśli?”

Dr Neruda: „Tak, ale chcę zaznaczyć, że chodzi tu o Stwórcę, a nie o boga. Stwórca jest obecny w całości życia. Bóg jest bardziej rodzicem, a w kręgach religijnych ma postać ojca uczłowieczonego do tego stopnia, że możemy modlić się do boga, aby dał nam pewne rzeczy, aby pomógł nam usunąć trudności, aby zmiażdżył naszych wrogów i tak dalej. Stwórca jest zsynchronizowany z jednością i równością, podczas gdy bóg jest zsynchronizowany z oddzieleniem i lękiem.

„Pierwsze Źródło jest Stwórcą życia - rzeczywistości manifestacyjnej całości egzystencji. Stwórca żyje we wnętrzu życia jako iskra nieskończoności łącząca w jedności całość życia na zasadzie jak równy z równym. Nie ma tu miejsca na bycie uczłowieczonym. Pierwsze Źródło nie może być uczłowieczone, czy też jeśli już o tym mowa, nie może być zredukowane do jakiejkolwiek innej formy życia lub rzeczy. Stwórca to stan zespolenia wszelkiego istnienia w oparciu o równość będącą cechą jedności, kiedy taki stan rzeczy ma miejsce, to wówczas istnieje bóg. Kiedy nie ma to miejsca, to wtedy bóg nie znajduje się w stanie istnienia, a jedynie Stwórca. To naprawdę jest tak proste.

„W różnych tekstach religijnych zostało powiedziane, że bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. I gdy teraz zastosować rozumowanie, w którym Anu postrzegany jest za boga, to wtedy powyższe stwierdzenie ma sens i jest prawdziwe. Jednakże, Stwórca stworzył iskrę nieskończoności, która to ożywia formę ludzką, a więc stworzył on Suwereno-Integralność, a Anu nie ma nic wspólnego z jej stworzeniem. On po prostu wymyślił sposób na jej zniewolenie.

„Ostatnią sprawą jaką poruszę w temacie boga to fakt, że jest on wykorzystywany przez religie do zwalniania nas z odpowiedzialności. W ten sposób pozwalamy sobie na mówienie, że nie jestem odpowiedzialny za biedę lub przemoc wobec dzieci. Mówimy, że istnieje bóg, który jest znacznie większy od nas samych. Że bóg stworzył świat, to teraz on jest za niego odpowiedzialny. Jeśli pozwala on na biedę i wojny, to kimże ja jestem, aby poczuwać się do bycia za to odpowiedzialnym? Winowajcy zapłacą za swoje w piekle, a udręczeni dostaną nagrodę w niebie.

„Tak więc bóg, czy też koncepcja boga, zwalnia nas z odpowiedzialności. Natomiast z perspektywy Stwórcy wygląda to zupełnie inaczej, ponieważ wszyscy jesteśmy połączeni w jedności, a więc to co wydarza się jednemu to wydarza się wszystkim, w związku z czym, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, że pozwalamy oddzieleniu na sterowanie naszymi zachowaniami. Jest bardzo ważne rozpoznać różnicę pomiędzy konstruktami Stwórcy oraz boga, zwłaszcza w obrębie Hologramu Oszustwa.”

Sara: „Słuchając wszystkich tych wyjaśnień - nie tylko o Bogu… Stwórcy, ale mówię o całym dzisiejszym wywiadzie, pojawia mi się pytanie, dlaczego nie może być to opublikowane w takiej formie w jakiej zostało to ujęte w tym wywiadzie? Po co w ogóle publikować pierwsze fazy, jeśli nie będą one zawierały wspomnianego tutaj kontekstu?”

Dr Neruda: „Starałem się już odpowiedzieć na to pytanie… pozwól, że ujmę to teraz w następujący sposób, ale zrozum proszę, że będzie to miało formę przypuszczeń, miej więc tego świadomość. Nie ma pewności, że informacje te w ogóle zostaną opublikowane albo czy potem pozostaną dostępne publicznie. To jeden z powodów. Ponadto część osób może potrzebować informacji z faz wstępnych, ponieważ informacje te mogą lepiej współpracować z dotychczasowymi przekonaniami takich osób, aniżeli informacje z późniejszych faz. To kolejny powód. Pamiętaj, że przedefiniowywanie umysłu nieświadomego ma tu większe znaczenie niż cokolwiek innego. Umysł nieświadomy to ‘tylna furtka’ (luka, backdoor), którą Anunnaki zostawili otwartą w swoich projektach. To tędy może wejść wektor hakujący i to właśnie w ten sposób WingMakers dostarczyli tutaj swoje informacje.”

Sara: „Co masz na myśli mówiąc wektor hakujący?”

Dr Neruda: „WingMakers hakują program naszych ram świadomości zaprojektowany przez Anunnaków; ram świadomości zaprogramowanych przez Marduka wewnętrznie na poziomie naszego DNA i implantów funkcyjnych; jak również ram świadomości zaprogramowanych zewnętrznie za pośrednictwem Hierarchii, znanej także jako Iluminaci, Globaliści, elita Nowego Porządku Świata, Grupa Bilderberg itp.

„WingMakers muszą wchodzić w te programy z wektorów, które są mniej chronione czy też skanowane przez cenzorów, oraz z takich wektorów, które mają potencjał szybkiego rozprzestrzenienia się. Warto mieć na uwadze, że mimo iż implanty funkcyjne interfejsu Człowieka 2.0 są programowalne, a więc można je zhakować i zmienić, to mogą one być również zaktualizowane lub załatane podobnie jak znane nam oprogramowanie. A więc idealną metodą na wejście w obręb ludzkiej domeny jest wejść przez tylną furtkę, wyglądać jak coś nieszkodliwego, a nawet jak coś będące częścią panującego porządku, po czym spokojnie wszczepić proces fraktalny mogący rozprzestrzeniać się poprzez warstwę umysłu nieświadomego.

„Wektor nie zmienia programu w sensie zmian na poziomie sprzętu lub oprogramowania. Zamiast tego, wykorzystuje on ramy świadomości interfejsu Człowieka 2.0 bez zmieniania jego programowania. Wektor ten jest jak zewnętrzna apka nałożona na system operacyjny. Musi pozostać niewidoczna dopóki nie zostaną spełnione odpowiednie warunki. Po spełnieniu tych warunków, apka może być aktywowana, a kiedy już rozprzestrzeni się, to nie może być zatrzymana.”

Sara: „Nie znam terminu ‘apka’, co on oznacza?”

Dr Neruda: „To aplikacja komputerowa nie będąca częścią systemu operacyjnego, ale używająca go.”

Sara: „Jeśli nie zmienia to ram świadomości, to co zatem robi?”

Dr Neruda: „Wektor ten pozwala jednostkom zainicjować ich własny proces urzeczywistniania Suwereno-Integralności, a to z kolei pozwala im uwolnić się od systemów, które przyssały się do ich esencji życiowej. Mniej chodzi tu o modyfikowanie lub zmienianie programu, a bardziej o odczepienie programów, które zostały doczepione do świadomości esencji życiowej.”

Sara: „Ok, myślę że rozumiem… chciałabym więc teraz wrócić do szczegółów tego procesu. Powiedziałeś, że składają się na niego dwie główne części: zachowania umieszczające i zachowania powstrzymujące. Wspomniałeś również coś o oddechu, ale nie pamiętam, abyś powiedział coś szczegółowiej w tej kwestii.”

Dr Neruda: „Tak, oddech jest bardzo ważnym sposobem na doprowadzenie ciebie do samoświadomości. Oddech jest jak włączające się światło kwantowe, które oświetla twoją esencję życiową - czyli tą część ciebie, która nie jest interfejsem Człowieka 2.0. Dzięki oddechowi jesteś w stanie wyczuć oraz zacząć ponownie doświadczać istotę nieskończoności, która jest tobą.

„Oddech jest czymś czego każdy może używać bez większych komplikacji, i rzecz jasna, jest on zawsze z tobą. Stosowanie go nie wymaga żadnej technologii ani specjalistycznej wiedzy. Tak naprawdę oddech to po prostu sposób na przeniesienie uwagi na rdzeń twojej jaźni. WingMakers piszą o oddechu kwantowym czy też o pauzie kwantowej. Jest to technika opisana w Filozofii Komnaty Siódmej.”

Sara: „Czy możesz wyjaśnić na czym polega?”

Dr Neruda: „Jest bardzo prosta. Wciągaj powietrze przez nos przez około 2-4 sekundy albo tak długo jak czujesz się komfortowo. Kiedy już wciągnąłeś powietrze do płuc, spauzuj czy też wstrzymaj spokojnie oddech przez taką samą ilość czasu przez jaką wciągałeś powietrze. Kiedy robisz pauzę - wstrzymując oddech - to poczuj to jakby zatrzymał się czas, po czym wypełnij tę przestrzeń poczuciem JA JESTEM.”

Sara: „Ok, wybacz że przerywam, ale powiedz mi raz jeszcze, czym jest poczucie JA JESTEM? Jak je zdefiniujesz?”

Dr Neruda: „JA JESTEM to suwerenny aspekt świadomości. Nie jest to osobowość, która definiuje twoje ludzkie doświadczenie, a którą jednostka zazwyczaj postrzega jako coś, co jest nią samą. JA JESTEM to świadomość nieskończoności ciebie. Jest to także czymś pojedynczym. JA jest pojedyncze. Jest to pojedynczą rzeczą: nieskończonym życiem. Nie jest to umysłem, ani sercem, ani ciałem, ani uczuciami i emocjami osobowości. Jest to natomiast pojedyncze w swojej głębi oraz ciszy.”

Sara: „Ok, kontynuuj opis oddechu kwantowego…”

Dr Neruda: „Po tym jak wstrzymałeś oddech w płucach i zakotwiczyłeś go w poczuciu JA JESTEM, wypuść powietrze przez usta, ponownie przez tą samą długość czasu co wdech, a następnie ponownie zrób pauzę - po wypuszczeniu powietrza z płuc, robiąc pauzę, skup się na poczuciu MY JESTEŚMY. Po czym powtórz cały cykl tyle razy, aż poczujesz, że już wystarczy.”

Sara: „Czy mógłbyś opisać również poczucie MY JESTEŚMY?”

Dr Neruda: „MY JESTEŚMY to poczucie bycia połączonym ze wszystkimi. Poczucie, że jesteś połączony ze wszystkimi oraz że utrzymywane przed chwilą poczucie JA JESTEM rozprzestrzeniło się do wszystkich. Osobiście pauzę po wydechu używam do umieszczenia w niej cnoty serca, nad którą akurat pracuję. Przykładowo, gdy w danym czasie w moim życiu osobistym szczególnie koncentruję się na cnocie współodczuwania, to mogę utrzymać poczucie współodczuwania podczas pauzy po wydechu, oraz wyobrazić sobie jak rozprzestrzeniło się ono do każdego.”

 
diagram2.jpg

Sara: „Myślę, że rozumiem co opisujesz i nie chciałabym abyś mnie źle zrozumiał, ale jak to może ewentualnie konkurować z planami przejęcia świata przez globalistów?”

Dr Neruda: „To dobre pytanie. Spójrzmy jednak jaka jest rzeczywistość.

„Jest wielu takich, którzy protestowali przeciwko temu zniewoleniu. W całej historii byli ludzie, którzy na różne sposoby zdali sobie sprawę ze zniewolenia, po czym zaczęli ostrzegać inne osoby przed oszustwem jakie odkryli. Często nazywali to po prostu spiskiem, bez prawdziwego zrozumienia głębi tego oszustwa ani ostatecznego planu za nim stojącego, tym niemniej bez względu na to jak się o nim dowiedzieli i na jakim poziomie zdawali sobie z niego sprawę, to wszyscy oni doświadczali lęku. Lęk ten wynikał z przekonania, że jesteśmy zbyt słabi aby ich zatrzymać.

„Czołówka elity pracowała nad tym dłużej niż jedenaście tysięcy lat, plan ten został obmyślony zanim nawet istniał Człowiek 2.0. Mają oni w swoich szeregach potężne istoty międzywymiarowe znające ludzkość na intymnym poziomie, jako że to one dosłownie stworzyły istotę ludzką, a więc mogą zaprogramować ludzkość z taką dokładnością, że mowa tu o zdefiniowaniu ścieżek życiowych z precyzją sięgającą naszych codziennych wyborów.

„W jaki sposób jednostka może pokonać takiego przeciwnika? Oni mają pieniądze, mają polityków w kieszeni, mają systemy obronne i ochronne, mają ogromne koneksje na całym świecie, ponadto mają najpotężniejsze technologie w zakresie nadzoru i wojskowości. Członkowie ich najbardziej wewnętrznego kręgu są nietykalni.

„Możemy być mocno przebudzeni i zdawać sobie sprawę z tego co się dzieje, ale zdawanie sobie sprawy - samo w sobie - nie potrafi przynieść szybkiej zmiany na szachownicy. Prowokują oni nas do protestowania. Róbcie sobie demonstracje, publikujcie co chcecie na stronach internetowych, pomstujcie z zaciśniętymi pięściami, przeprowadźcie sobie śledztwo w tematach jakie tylko macie ochotę, wszystko to nic a nic nie zmieni. Mówią nam prosto w twarz, że ich władza jest niewyczerpalna. W taki właśnie sposób myślą.

„Chcą oni abyśmy odczuwali wynikającą z tego bezsilność oraz abyśmy utrzymywali w sobie silne poczucie, że finałowa rozgrywka jest nieunikniona. Chcą oni abyśmy wierzyli, że jesteśmy bezsilni. Pamiętaj, że przygotowują oni świat i zamieszkujące go populacje na powrót Anu. To jest ich program i chociaż jedynie czołówka elity rozumie ten plan, to jest to wystarczające, ponieważ niżsi szczeblem pracownicy to lojalne, zaprogramowane istoty.

„Wystarczy obejrzeć 60 minutowy wywiad z Madeline Albright, aby zrozumieć w jaki sposób został zaprogramowany ich sposób myślenia-”

Sara: „Raczej tego nie oglądałam, co powiedziała?”

Dr Neruda: „Około półtora roku temu, Lesley Stahl w programie ‘60 Minut’ zapytała ambasador ONZ, Madeline Albright, czy śmierć pół miliona dzieci była ceną wartą do przykładnego ukarania Saddama Husajna. Albright odpowiedziała, że tak. A więc widzisz jak postrzega przeciwnik, który trzyma w ręku władzę. Jeśli mogą uzasadniać zabijanie dzieci, to mogą zrobić wszystko.

„WingMakers piszą, że to nie protesty będą tym, co zmieni tego przeciwnika. Jeśli będziemy na nich krzyczeć i wzniecać powstania strzelając do nich na ulicach, to oni po prostu rozgniotą nas na miazgę. Aby ich powstrzymać, musimy obalić mury, a możemy tego dokonać praktykując proces urzeczywistniania Suwereno-Integralności albo jakiś bardzo zbliżony do niego proces.

„Jeśli istoty ludzkie staną się samoświadomymi, wolnymi od programów istotami, które klarownie rozumieją jak oraz dlaczego zostaliśmy zniewoleni, to będziemy mogli wspólnie obalić mury, które oddzielają nas od naszych prawdziwych jaźni. Dokonanie tego wywoła reakcję łańcuchową oddziałującą na wszystkich, wliczając w to czołówkę elity. Mury zostaną zburzone również dla nich.

„Proces Suwereno-Integralności używa świadomości esencji życiowej do zdemaskowania świadomości Człowieka 2.0 jako sztucznej rzeczywistości. Proces ten jest wydostaniem się z uchwytu Hologramu Oszustwa i przebudzeniem się do pełnego uświadomienia sobie, że wszelkie życie istnieje nieskończenie na zasadzie równy z równym w jedności.”

Sara: „Ok… ale skąd mamy pewność, że odniesiemy sukces?”

Dr Neruda: „Nie mamy… poza tym o czym powiedziałem wcześniej, czyli że WingMakers są ludźmi, którzy dokonali podróży w czasie i przybyli tu podzielić się z nami konstrukcją Suwereno-Integralności. Zdaję sobie sprawę, że brzmi to jak film science-fiction, w którym Dawid spotyka Goliata. Rozumiem to, ale jednocześnie objaśniam to co wiem tak bezpośrednio i szczerze jak tylko potrafię. Jeśli ktoś będzie czytał ten wywiad, zakładając że zostanie opublikowany kiedyś w przyszłości, to przypominam, że możesz samodzielnie zdecydować, czy to o czym mówię spełnia twoje wymagania.

„Chciałbym tylko ostrzec niektóre osoby, że jeśli pojawi się u nich chęć na odrzucenie tych informacji, to niech mają na uwadze, że ich reakcja może być zaprogramowanym odruchem. Tym co rejestruje informacje i uruchamia odpowiednią na nie reakcję są twoje ramy świadomości. Rozważ to zanim odrzucisz te informacje jako fikcję.”

Sara: „Ale jak dana osoba ma zdać sobie z tego sprawę? Sama zauważyłam u siebie, że wątpię w ujawnione tu informacje. Nie mam poczucia, że są bardzo wiarygodne. Jako dziennikarka jestem wyszkolona do bycia podejrzliwą w kwestii źródła informacji, a wysłuchawszy wszystkich informacji, z którymi się ze mną podzieliłeś, zastanawiam się jak to wszystko jest możliwe i w dodatku nie słyszałam o tym wcześniej.”

Dr Neruda: „Hierarchia podtrzymuje oszustwo poprzez kontrolowanie przycisków na machinie władzy absolutnej. Machina ta jest-”

Sara: „Ale sam powiedziałeś wcześniej, że Internet nie był czymś, co chcieli aby się upowszechniło.”

Dr Neruda: „To prawda, ale na wszelką technologię jaka zostaje udostępniona publicznie, oni znajdują sposób, aby wykorzystać ją na swoją korzyść. Nie ma znaczenia o którą technologię chodzi, oni znajdują sposób aby ją złamać, zmodyfikować i używać do swoich celów. To są bardzo bystre osoby mające obsesję na punkcie takiego centralizowania władzy i kontroli, aby Anu mógł pojawić się tutaj bez żadnego oporu.”

Sara: „A co jeśli odpowiednio dużo ludzi obudziłoby się i zbuntowało? Czy nie moglibyśmy rozpocząć rewolucji i obalić tych szalonych przestępców?”

Dr Neruda: „Oni nie są szaleńcami; to pilnujące stanu oszustwa inteligentne osoby, które zatraciły wszelkie poczucie połączenia ze swoją prawdziwą jaźnią. Pod wieloma względami są to osoby zagubione, tak bardzo zagubione, że doprowadziły niczego nie spodziewające się osoby do oparów posłuszeństwa jakiemu sami ulegli. Podążyliśmy za nimi. To na nas spoczywa odpowiedzialność. Odpowiednie materiały do przebudzenia się znajdują się tutaj, w tym wywiadzie. Ale jedna sprawa to przebudzić się, a druga sprawa to wiedzieć co z tym zrobić.

„Wspomniałaś o rewolucji, według WingMakers byłoby to tylko zmarnotrawieniem życia. Hierarchia nie zamierza zrezygnować z czegoś, do czego stworzenia tak długo i ciężko pracowała. Stanie się to dopiero wtedy gdy zostaną obalone mury. Mury to kolektywnie ujęte ramy świadomości Człowieka 2.0 wprogramowane do wnętrza każdej istoty ludzkiej. Mury te muszą być powalone, a nie ma możliwości zrobienia tego poprzez protesty, szturmowanie bram, ani poprzez zbiorowe rzucanie się na nich z pięściami. Musi to być zrobione poprzez samouświadomienie się jednostek, a żeby się to udało, z racji że jesteśmy zaprogramowani, potrzebne jest abyśmy skupili się na procesie, który uruchamia w nas samourzeczywistnienie naszej esencji życiowej.

„Jeśli sami pozostaniemy w uchwycie oddzielenia, to nie będziemy mogli rozwiązać problemu oddzielenia. Jeśli pozostaniemy pod działaniem oszustwa, to nie będziemy mogli odsłonić niczego z naszej prawdziwej natury. W związku z tym, musimy zacząć postrzegać, że wszyscy stanowimy jedno i że jesteśmy sobie równi już na poziomie Hologramu Oszustwa, wliczając w to czołówkę elity, tak samo jak osoby biedne i niedożywione.”

Sara: „Nie widzę jak ludziom mogłoby udać się to zrobić. Nie wiem, może jestem pesymistką, ale czy znajdzie się wystarczająca ilość ludzi, którzy naprawdę będą potrafili to zrobić?”

Dr Neruda: „W sercu całej tej sytuacji jest jedna rzeczywistość, a rzeczywistością tą, bez względu na to jak trudną do dotknięcia mogłaby się wydawać, jest fakt, że jesteśmy istotami nieskończoności. Wszystko co jest w obrębie czasoprzestrzeni znajduje się w Hologramie Oszustwa. Dosłownie wszystko.

„Która rzeczywistość według ciebie jest potężniejsza i bardziej trwała?”

Sara: „Jakby nie patrzeć, nieskończoność…”

Dr Neruda: „Nie wierz wprogramowanym w ciebie algorytmom mówiącym, że jesteś bezsilny. Proces urzeczywistniania Suwereno-Integralności pokazuje, że jesteś czymś znacznie więcej niż zaprogramowaną egzystencją.”

Sara: „Czuję, że mogłabym kontynuować tę rozmowę przez kolejne kilka godzin, mam też jednak odczucie, że próbujesz powoli zmierzać ku końcowi. Jak stoisz z czasem?”

Dr Neruda: „Mogę jeszcze trochę zostać, jeśli masz więcej pytań.”

Sara: „Mam mnóstwo pytań… co ty na to, abym zrobiła sobie krótką przerwę na przejrzenie moich notatek, po czym zadam ci następny zestaw pytań na kolejne piętnaście minut rozmowy lub coś koło tego. Jak ty to widzisz?”

Dr Neruda: „Jasne, jestem za.”

Sara: „Świetnie, zaczynamy więc za 10 minut.”

[Około 10 minut przerwy]
 

 

Wbudowane na warstwie energetycznej utworu muzycznego częstotliwości przedkwantowe zza "murów". Na poziomie osobistym wspierają proces hakowania swojego interfejsu i implantów funkcyjnych, a na poziomie kolektywnym proces powiększania wyłomu w murze.  

 

Uaktualnij "Flash Player" na swoim komputerze.

 

Uaktualnij "Flash Player" na swoim komputerze.

 

Uaktualnij "Flash Player" na swoim komputerze.

 

Uaktualnij "Flash Player" na swoim komputerze.

 

Uaktualnij "Flash Player" na swoim komputerze.

 

image

 

 

© 2020 WingMakers (PL)
Materiały WingMakers powielone za zgodą WingMakers LLC