Wprowadzenie Drukuj

W sekcji tej zamieszczono zdjęcia 24 obrazów WingMakers Miejsca Starożytnej Strzały. Większość to pliki w rozdzielczości ok. 400x500 px. Pliki zdjęć w wysokich rozdzielczościach, w chwili obecnej, dostępne są dla komór 23 i 24.

Większe rozmiarowo pliki znajdują się także na dysku "First Source - Volume 1" dostępnym na wingmakers.com ( » Szczegóły )

Istnieje również możliwość nabycia wydruków w rozdzielczościach kilkutysięcznych tj. około 600MB/plik ( » Szczegóły )

Image 

 

 

© 2020 WingMakers (PL)
Materiały WingMakers powielone za zgodą WingMakers LLC