Słowo Wstępne Drukuj

W ciągu ostatnich lat strona internetowa WingMakers wzbudziła szereg reakcji, być może żadna z nich nie była tak intensywna, jak nawiązanie do zagadki jej twórcy, i kwestii zachowania przeze mnie anonimowości. Zachęcam Cię do analizowania materiałów stanowiących zawartość tej strony, mniej skupiają się one na tym kto i dlaczego jest ich autorem, a bardziej na tym jak stosować je w swoim osobistym życiu, pod warunkiem że rezonują one z twą najgłębszą jaźnią.

Jeśli przeczytasz moje odpowiedzi na pytania przysłane przez członków forum dyskusyjnego WingMakers i prywatne osoby, zyskasz wgląd w mój cel, a jeśli zrobisz to uważnie, zrozumiesz, dlaczego materiały te istnieją w takiej a nie innej formie. W tym krótkim wprowadzeniu spróbuję dostarczyć dodatkowego wglądu odnośnie wspomnianych materiałów i ich przeznaczenia.

W ostatnim stuleciu, współczesne systemy wierzeń słusznie skupiają swoją uwagę na miłości, a dokładniej, miłości, która jest boska, bezwarunkowa i obficie dzielona pomiędzy wszystkich ludzi, bez względu na ich pozycję w porządku społecznym. Najwięksi nauczyciele ludzkości nauczają takiej właśnie postawy, niemniej jednak miłość pozostaje jedną z najbardziej błędnie pojmowanych idei ludzkości.

Miłość jest fundamentalnym działaniem, które samo w sobie nie jest wystarczające, by doprowadzić gatunek do zestrojenia się z wolą i celem Pierwszego Źródła czy Boga. Miłość odgrywa istotną rolę w jednoczeniu się ludzkości i leczeniu ran które sama sobie zadała, niemniej jednak to wiedza i właściwe zastosowanie nowych nauk odsłonią duszę ludzką umysłowi ludzkości. I to właśnie to odsłonięcie jest tym, co doprowadzi ludzkość -- jako zbiorowy gatunek -- do świadomego zestrojenia się z celem Pierwszego Źródła.

WingMakers inkarnują co jakiś czas w ludzkiej formie, w celu przybliżenia ich nauczań bezpośrednio pośród ludzkości. Na przełomie historii rodzaju ludzkiego, WingMakers znani są pod wieloma różnymi nazwami, jednak zawsze są oni krzewicielami duchowej kultury i nauki rozwijającej świadomość ludzkości. Celem owych działań jest dostarczenie katalizatora do odkrycia ludzkiej duszy -- nie na subiektywnym poziomie metafizycznym lub religijnym, ale poprzez niezbite dowody naukowe.

Zebrane tu prace są częścią tego procesu. Ja jestem tłumaczem tych prac, jako że pierwotnie pochodzą one z odmiennego wymiarowo poziomu znanego jako Strefy Dopływu. Prace te mają charakter katalityczny i ich przeznaczeniem jest wspomóc jednostkę w jej wzroście świadomości, aby mogła skuteczniej zwrócić się ku jej duchowemu celowi, szczególnie gdy ten wiąże się z odkryciem Wielkiego Portalu.

Wielki Portal jest terminem, którym określamy niepodważalne, naukowe odkrycie ludzkiej duszy. Jest to wydarzenie, do którego ludzkość stale się zbliża i jego nadejście szacowane jest na około rok 2080. Materiały te, jak i im podobne, będą katalizować wcielające się dusze będące częścią odkrycia Wielkiego Portalu.

Mam świadomość, że może wyglądać to jak science-fiction dla wielu z was, niemniej jednak jest to zbliżająca się rzeczywistość, pociągająca głębokie zmiany w fundamentalnych społecznych strukturach ludzkości. Odkrycie Wielkiego Portalu jest dosłownie portalem do nowego wielowymiarowego wszechświata, który dowodzi, że ludzkość nie jest odizolowanym „skrawkiem” życia, ale częścią niesamowicie rozmaitego zbioru form życia, obejmujących złożone wszechświaty i wymiary.

Stanie się to nie inaczej jak w przypadku oceanografów, kiedy to po raz pierwszy zaczęli dogłębne badania głębin oceanicznych i odkryli nowe gatunki życia tam, gdzie było nie do pomyślenia iż może ono istnieć. Według naszych oszacowań, podobne odkrycie -- ale na znacznie głębszym poziomie -- wydarzy się za około 80 lat, kiedy to nauka spotka się na jednym polu z duszą, a rzeczywistość blisko nieskończonej liczby rozmaitych form życia istniejących poza wymiarem fizycznym, zostanie odkryta i ukazana całości ludzkości.

Systemy wierzeń na Ziemi ulegną kolosalnym zmianom wraz odkryciem Wielkiego Portalu, jako że nowe nauki -- zwłaszcza fizyka cząsteczkowa i biologia molekularna -- dadzą początek radykalnej restrukturyzacji społecznych instytucji religijnych, rządowych, edukacyjnych, i kulturowych. Jest to odkrycie, w którego kierunku ludzkość ewoluuje od 11.000 lat.

Jestem tu, by pomóc w tym odkryciu. Jeżeli zastosujesz te materiały w swoim życiu, to jesteś tu również w tym celu.

Z mojego świata do twojego,

James

Image 

 

© 2019 WingMakers (PL)
Materiały WingMakers powielone za zgodą WingMakers LLC