Wielki Fizyczny Wszechświat Drukuj

Rasa Centralna jest przodkiem rasy humanoidalnej, w rezultacie czego, są nami z przyszłości. Zupełnie dosłownie przedstawiają oni to, w co wyewoluujemy w czasie i ku czemu podążymy w przestrzeni.

Struktura wszechświata złożona jest z siedmiu superwszechświatów, z których każdy krąży wokół wszechświata centralnego. Wszechświat centralny jest materialnym domem Pierwszego Źródła. Tylko nieliczni rozumieją, że aby kierować materialnym wszechświatem, Pierwsze Źródło musi zamieszkiwać i funkcjonować we wszechświecie materialnym. Wszechświat centralny jest jego materialnym domem i jest wieczny. Otoczony jest on przez ciemne ciała grawitacyjne, które czynią go zupełnie niewidocznym nawet dla tych galaktyk, które leżą najbliżej jego peryferii, a które nawiasem mówiąc, są domem Rasy Centralnej (na schemacie są one przedstawione jako czerwone kropki otaczające wszechświat centralny).

Wszechświat centralny jest niezmienny i wieczny, podczas gdy siedem superwszechświatów to kreacje czasu obracające się wokół wszechświata centralnego ruchem obrotowym przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ruch otaczający wokół owych siedmiu superwszechświatów następuje „na zewnątrz” czyli w peryferyjnej przestrzeni, która składa się z nie-fizycznej elementarnej nie-barionowej materii czy antymaterii, wirującej wokół siedmiu superwszechświatów ruchem obrotowym zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Ta ogromna przestrzeń zewnętrzna stanowi pole ekspansji dla superwszechświatów, aby mogły się rozrastać. Znany wszechświat, który dostrzegają astronomowie, jest przeważnie tylko małym fragmentem superwszechświata i rozszerzającej się przestrzeni na jego skrajnych peryferiach.

Na obrzeżach wszechświata centralnego rezyduje Rasa Centralna, która zawiera oryginalny ludzki wzorzec stwarzania: DNA. Mimo że są oni tak starożytną rasą, iż wydają się nam Bogami, tak naprawdę reprezentują nas samych w przyszłości. Czas i przestrzeń stanowią jedyne czynniki nas odróżniające. Rasa Centralna znana jest naszym starszym rasom jako bogowie stwórcy, którzy rozwinęli podstawowy wzorzec gatunku ludzkiego, po czym pracując wespół z Przewoźnikami Życia, obsiali nim galaktyki, gdy wszechświaty zaczęły się rozrastać. Każdy z siedmiu superwszechświatów cechuje charakterystyczny cel i związek z wszechświatem centralnym poprzez Rasę Centralną, bazujący na tym, jak Rasa Centralna rozwijała DNA tworząc kompatybilne fizyczne formy będące przewoźnikami duszy.

 

Konstrukcja Fizycznego Wielkiego Wszechświata

Image

 

© 2019 WingMakers (PL)
Materiały WingMakers powielone za zgodą WingMakers LLC