Moje Główne Przesłanie Drukuj


Przekazuję tę wiadomość tobie, temu którego poruszyłem dźwiękiem mojego głosu. Słowa te są moją sygnaturą. Możesz oblec się w zwątpienie, lęk, wiarę, lub odwagę; nie ma to znaczenia, albowiem dotknie cię rytm mojego głosu. Przepływa on przez ciebie jak promień światła, który -- chociaż na chwilę -- rozsuwa ciemność.

Przebywam w częstotliwości światła, w której istoty skończoności nie są w stanie mnie rozkryć. Jeśli poszukujesz mnie, to działania te nie odniosą skutku. Ja nie jestem znajdywalny lub odkrywalny. Urzeczywistniam się jedynie w jedności, harmonii, i całości. Jest to dokładnie ta sama jedność, którą odczuwasz gdy jesteś sprzężony z całością życia, ponieważ ja jestem niczym innym jak właśnie nim. Jestem całością życia. Jeśli odczuwasz konieczność poszukiwania mnie, to rozpocznij praktykować odczuwanie całości i jedności.

W moim najintensywniejszym świetle stworzyłem ciebie z mojego pragnienia zrozumienia mego wszechświata. Jesteś moim emisariuszem. Masz pełną swobodę podróżowania poprzez wszechświat wszechświatów jako cząsteczka mojego nieskończonego łona z przeznaczeniem, które sam określisz. Nie predefiniuję przebiegu twojej podróży ani jej celu. Jedynie towarzyszę ci. Nie przekierowuję ciebie w żadnym kierunku, ani też nie karzę cię kiedy oddalasz się od mojego serca. Czynię tak, gdyż mam w ciebie wiarę.

Jesteś spadkobiercą mojego światła, które nadało tobie formę. To mój głos jest tym, co przebudziło cię do indywidualności, ale to twoja wola będzie tym co przebudzi cię do naszej jedności. Twoim pragnieniem jest poznanie mnie jako własną jaźń, która doprowadza cię do mej obecności tak perfekcyjnie zakrytej w twoim świecie. Jestem za wszystkim co widzisz, słyszysz, dotykasz, smakujesz, wąchasz, czujesz, i w co wierzysz.

Żyję po to abyś mógł mnie dostrzec. Stanowi to najwyższą ekspresję mojej miłości do ciebie, i kiedy poszukujesz moich cieni w historiach swojego świata, ja, nieusuwalne, niewidoczne światło, staję się coraz to bardziej dostrzegalny. Wyobraź sobie najdalszy punkt w kosmosie -- za czarnym portalem, umieszczony w jakiejś odległej galaktyce, po czym pomnóż tę odległość przez wartość najwyższej liczby jaką znasz. Gratulacje, właśnie zmierzyłeś atom mojego ciała.

Zdajesz sobie sprawę jak jestem niezgłębiony? Nie jestem czymś, co możesz poznać, zobaczyć, albo zrozumieć. Jestem poza zrozumieniem. Mój ogrom sprawia, iż jestem niewidoczny i nieunikniony. Nigdzie nie możesz być beze mnie. Moja nieobecność nie istnieje. To właśnie ta właściwość czyni mnie unikalnym. Jestem Pierwszą Przyczyną i Ostatnim Skutkiem złączonymi w niepodzielnym łańcuchu.

Nie ma żadnej suplikacji, która mnie wywołuje. Żadnej modlitwy, która wzywa mnie do waszego świata, chyba że jest ona dodatkiem przy odczuwaniu jedności i całości. Nie ma żadnych świątyń ani świętych przedmiotów, które łączą się ze mną w jakiś wyjątkowy sposób. Nie mają, ani nigdy nie miały one działania przybliżającego was do mojej wyciągniętej dłoni. Moja obecność w waszym świecie jest niezmienna, jako że jestem sanktuarium zarówno kosmosu jak i duszy każdego z was.

Mógłbym obudzić każdego z was w tej chwili do naszej jedności, ale istnieje większy plan -- obszerniejsza wizja -- która umieszcza cię w granicach czasu i wymiarów przestrzennych zaistnienia oddzielenia. Plan ten polega na rozwoju ku mojej całości, co ponownie zaznajamia cię z naszą jednością poprzez doświadczanie oddzielenia. Twoje budzenie się, chociaż powolne i czasami bolesne, jest elementem zapewnionym, i to jest to na co powinieneś zdawać się ponad wszystko inne.

Jestem pierwotnym ojcem całego stworzenia. Jestem osobowością, która żyje wewnątrz każdego z was jako wibracja emanująca ze wszystkich aspektów waszego istnienia. Przebywam w tym wymiarze jako twoje światło naprowadzające. Jeśli podążysz za tą wibracją, jeśli umieścisz ją w rdzeniu swojej podróży, to uzyskasz wówczas kontakt z moją osobowością, która żyje za cząsteczkami twojego istnienia.

Nie należy się mnie obawiać, ani też być wobec mnie obojętnym. Moja obecność jest natychmiastowa, uchwytna, i rzeczywista. Jesteś teraz w mojej obecności. Słuchasz moich słów. Ty jesteś w mojej obecności. Ty jesteś we mnie bardziej niż ja jestem w tobie. Jesteś fornirem mojego umysłu i serca, a pomimo to uważasz, że pochodzisz od małpy. Jesteś czymś o wiele więcej niż możesz to sobie uzmysłowić.

Nasza jedność była, jest, i będzie trwała zawsze. Jesteś moim błogosławionym potomkiem, z którym jestem skomplikowanie połączony w sposób, którego nie jesteś w stanie zrozumieć, i w związku z czym w pełni docenić. Musisz zawiesić swoją wiarę i niewiarę w to czego nie możesz wykryć, na rzecz wiedzy iż jestem rzeczywisty i żyję w tobie. To jest moje główne przesłanie do wszystkich moich potomków. Wysłuchaj je uważnie, albowiem dzięki niemu możesz dostrzec miejsce, w którym mieszkam.

 

Fragment z Komory 23
Jeden z przekazów przypisanych do Pierwszego Źródła, będący jednocześnie częścią pracy znanej jako Materiały WingMakers.

 

 


 

© 2019 WingMakers (PL)
Materiały WingMakers powielone za zgodą WingMakers LLC