Przekaz Pierwszego Źródła Drukuj

Chciałbym abyś wiedział,
że miłość w tobie
jest moją własną
umieszczoną w twoim wnętrzu,
wówczas gdy zrodziłeś się z ducha.
Fakt ten definiuje naturę
twojej unikalności,
jako że nie ma takiego drugiego ciebie,
w którym moja miłość byłaby przechowywana
w dokładnie identyczny sposób.
Wszystkie moje kreacje
połączone są ze mną w ten właśnie sposób
i dzięki temu wszystkie one połączone są nawzajem
we wszechrodzinę unikalnych osobowości --
każda z nich to fragment całości,
która jest mną.  
Jesteś wyjątkową,
nie zastępowalną,
nie dającą się zduplikować
esencją, którą znam
z większą przejrzystością
niż znają cię wszystkie pozostałe istoty,
wliczając w to ciebie samego.
Moja obecność jest niezależna
od czasu oraz przestrzeni
i tak jak nie jesteś w stanie powstrzymać nieskończoności
tak samo nie jesteś w stanie powstrzymać mojej miłości
do ciebie,
która płynie ponad czynnikami tworzącymi
nasze iluzoryczne oddzielenie.
Podtrzymuj w pamięci to, że:
ja nie jestem od ciebie oddzielony,
ale ty jesteś niezależny ode mnie.
Moja obecność to portret
oryginalnego ciebie.
Kiedy myślisz o mnie,
nasącz tę myśl ekspresją
swojej najczystszej miłości
a wówczas twoja myśl
będzie w tym momencie moją.
W ten sam sposób rozmawiaj ze mną,
mając świadomość, iż duchowy element ciebie
przekazuje twoje komunikaty wprost do mnie.
W granicach ewoluujących światów
odnajdziesz mnie
poprzez swoją Jaźń.

Odkryj mnie w nich.
Zauważ mnie w nich.
Odzyskaj mnie w nich.

Przebieganie ścieżki do mnie poprzez twoją Jaźń
jest moją transcendencją, która
czyni, iż wydaję się tak odległy i odizolowany,
jak i jest też elementem powodującym twoje zapatrzenie
na zewnętrzną szatę waszego świata,
co czyni cię nieświadomym moich propozycji.
Przedstawiam ci moją propozycję dla ciebie.
Usłysz ją w swoim najgłębszym sercu
i poczuj mnie w nim.
Wyczekuję ciebie w nie dających się wyrazić słowami pragnieniach
twojej ludzkiej duszy.

 

 


 

© 2019 WingMakers (PL)
Materiały WingMakers powielone za zgodą WingMakers LLC