Technologia Interakcyjna WM: Obrazy Drukuj

 


 Download - 365 KB  Download - 441 KB  Download - 430 KB  Download - 390 KB

 

Technika Zrozumienia, typu: Umysł-Dusza

Technika ta wykorzystuje wiedzę nowej psychologii jaką ludzkość odkryje w XXI wieku. Psychologia ta łączy metafizykę oraz duchowe percepcje Genetycznego Umysłu, z nauką o mózgu oraz kształtowaniem działania kultury i genetyki personalnej.

Indywidualne istoty nabywają swoją przenikliwość psychologiczną poprzez studiowanie zachowań oraz ich konsekwencji u innych osób, takich jak członkowie rodziny i przyjaciele. Stanowi to produkt uboczny owych obserwacji psychologicznych, pomagający istocie ustanowić jej własne granice zachowań. Kiedy psychologia ignoruje to co jest niezrozumiałe, psychologia gatunku w większości oparta jest wtedy na zjawiskach zachowań obserwowalnych. W miarę rozwoju psychologii, coraz intensywniej badane są wzajemne oddziaływania pomiędzy mózgiem, umysłem, oraz emocjami.

Niezrozumiałym jest Pierwsze Źródło oraz struktura i wzajemne wszechpołączenie JEGO kreacji. Psychologia ludzka ignoruje ów aspekt ludzkiego życia, docierając jedynie do badań nad stanem snu, co porównać można do stanięcie na szczycie górskim celem dosięgnięcia słońca. Życie ludzkie uważane jest za nietykalne przez to co niezrozumiałe, niemniej jednak, jest ono tym otoczone na podobieństwo gąsieniczki wewnątrz kokonu. Czy jeśli gąsieniczka nie zetknęłaby się z kokonem byłaby w stanie wyłonić się jako motyl?      

Technika zrozumienia, typu: umysł-dusza koncentruje umysł na tym co niezrozumiałe poprzez użycie symboli wizualnych, które znajdują się poza obszarami rozumowania jeśli spojrzeć na nie od strony psychologii ludzkiej. Studiując symbole wizualne przy użyciu systemu oko-mózg, umysł uzyskuje przelotne wejrzenie w świadomość Suwereno-Integralności, a także w zawartą w niej psychologię.

Istota jest w stanie, poprzez wyobrażeniowy scenariusz oparty na Strefie Dopływu, uzyskać zrozumienie nowej psychologii. Technika ta jest niewątpliwie abstrakcyjna, lecz niezwykle skuteczna. W scenariuszu wizualnym umysł staje się osobistą tożsamością, tak samo jak dusza. Razem, owe dwie tożsamości współistnieją na skądinąd bezludnej wyspie. Umysł po odkryciu symbolów z Obrazów WingMakers, musi wyjaśnić ich znaczenie duszy. Ani umysł ani dusza nie mówią tym samym językiem, dlatego też umysł musi wyjaśnić duszy znaczenie symbolów kontaktując się z nią telepatycznie.   

Zbadaj jeden z Obrazów Komór, robiąc to za pomocą analizy mentalnej. Kiedy skończysz, uchwyć teraz tę wiedzę, po czym dokonaj translacji swego rozumowania do swojej duszy, przynosząc jej zrozumienie bez używania słów. Jest to wysoce konceptualne, jednakże Obrazy Komór są zaprojektowane do interakcji w ten właśnie sposób, a wglądy będące tego rezultatem cechuje dogłębność i dalekosiężność, z racji tego, iż reprezentują one funkcjonowanie rozumowania umysłu-duszy w zakresie wzbogacenia rozumowania umysłowego o to czego nie da się zrozumieć. Zrozumienie tego czego nie da się zrozumieć nie napływa od duszy do umysłu, lecz od umysłu który uczy sam siebie. 

Kiedy umysł uchwyci poprzez symbole to czego nie da się zrozumieć -- będą to formuły matematyczne bądź język Bogów -- wyostrzy on wtedy soczewki psychologii, tak aby skoncentrowała się na niewidocznej personie ludzkiej duszy oraz systemie energetycznym, który reguluje jej zachowania w świecie nie-czasu.

Tutaj tkwi trudność nowej psychologii: opiera się ona na nie-czasie, a zatem tutaj umysł jest niemy i ślepy. Jeśli będziesz obserwować Obraz Komory Drugiej, używając wspomnianej wyżej techniki, nauczysz się nowego wymiaru czasu. Jeśli będziesz badał Obraz Komory Trzeciej, uzyskasz wiedzę o nowym wymiarze przestrzeni wewnętrznej. Studiując Obraz Komory Dwunastej, odkryjesz nowy wymiar energii. Dogłębne analizowanie Obrazu Komory Czwartej, nauczy cię nowego wymiaru materii.

Wszystko to zakodowane jest w tych czterech obrazach, lecz może być odkodowane poprzez używanie powyższej techniki. Pamiętaj, kiedy stosujesz tę technikę, umysł jest oddzielony osobowością od duszy i pełni rolę jej instruktora. Wracając do przykładu statku; umysł jest żaglem, obraz wiatrem, a dusza kadłubem statku.  

Zalecane jest aby powtarzać tę procedurę dla każdego z czterech Obrazów Komór trzykrotnie. W trakcie każdego z dialogów prowadzonych pomiędzy twoją tożsamością umysłu a tożsamością duszy, rejestruj swoje kluczowe deskryptory i szukaj powiązań pomiędzy nimi. Pamiętaj, że nakreślasz wymiar czasu, przestrzeni, energii, i materii, które zstępują w niższy dla nich obszar, czyli w obszar wiedzy nie do zrozumienia. Wraz z zakończeniem wykonywania tej techniki, odnajdziesz nową pewność odnośnie twej zdolności umysłowej do wyrażania wglądów Genetycznego Umysłu. Wtedy to też zaczniesz odczuwać wdzięczność do roli nowej psychologii, w której umysł przyswaja sobie to co nie da się zrozumieć celem przeobrażenia się w Nawigatora Całości, tak jak gąsieniczka zaznajamia się z kokonem aby następnie przeobrazić się w motyla.

Bądź pewien, iż technika ta wykonywana jest w naszej obecności. Nie jesteś pozostawiony w pojedynkę i nigdy nie przepadniesz. Jeśli twe wyniki są nie takie jakich się spodziewałeś, porzuć swoje oczekiwania. Odłóż je na bok i niech twoim celem będzie nieposiadanie celów ani wyznaczników. Ponadto miej na uwadze, że kształtowanie się oraz następowanie przesunięć w twoim systemie energetycznym może wydarzać się w nieoczekiwane sposoby, dlatego też, pozostawaj wysoce niewidoczny dla siebie samego jeśli ustalasz sobie oczekiwania do spełnienia.

 

 

© 2020 WingMakers (PL)
Materiały WingMakers powielone za zgodą WingMakers LLC