Technologia Interakcyjna WM: Muzyka Drukuj

 

Technika Ruchowa, typu: Umysł-Ciało

Technika te wykorzystuje ekspresję muzyki w formie ruchów ciała skupiających umysł na rytmicznym, improwizacyjnym przepływie ciała. Umysł podąża za ciałem, z kolei ciało podąża za muzyką. Muzyka, jako trzon organizacyjny, musi być odpowiednio zaprojektowana w tym wyraźnym celu, gdyż inaczej nie będzie prowadziła do eksploracyjnego systemu energetycznego. Kompozycje muzyczne Komór od 17 do 24 -- każdej z siedmiu Stref Dopływu stworzonych przez WingMakers -- przeznaczone są do tego celu.

Technika ta wymaga zdeterminowanej chęci podążania interpretacją swego ciała w głąb odczuwania muzyki. Przypomina to wchodzenie z zamkniętymi oczami na łąkę w okresie pełnej wiosny wiedząc, że nasz zmysł węchu doprowadzi nas ku kwiatom. W ten sam sposób twój umysł musi zaufać, iż twoje ciało jest w stanie wsłuchiwać się w muzykę oraz przechwytywać rozumienie nowego systemu energetycznego zakodowanego we wnętrzu „pola” muzyki.       

Ustawiając umysł w pozycji podążającego, polega on na ciału odnośnie dokonywania interpretacji ruchowej bazującej wyłącznie na muzyce. W ten sposób, muzyka może przenikać bezpośrednio do umysłu i przenosić go do nowego systemu energetycznego. Muzyka -- poprzez to jak jest zaprojektowana -- wytwarza wysokoenergetyczne, złożone, rytmiczne, oraz stymulujące emocjonalny ośrodek mózgu ruchy ciała.   

Jest to forma medytacji nauczanej przez WingMakers, która ukazuje zaufanie jakim można obdarzyć inteligencję ciała, oraz chęć umysłu do wsłuchiwania się w ową inteligencję. Stanowi to nić nowego systemu energetycznego, eksternalizowanego poprzez tę technikę. Wewnątrz muzyki umieszczone są specjalnie zaprojektowane portale, które otworzą emocjonalne ośrodki mózgowe na tę nową energię. Odkrycie owych portali powoduje u jednostki odczuwanie niezaprzeczalnego przesunięcia we własnym polu energetycznym. Ruch ciała będący częścią tej techniki, oznacza uzewnętrznianie się nowego systemu energetycznego w kierunku kontrapunktowym do starego systemu energetycznego. Ukazuje to kompatybilność dwóch systemów energetycznych oraz to, jak jednostka może przebywać w obydwu polach jednocześnie, w odprężeniu i pewności.    

Nie ma żadnych reguł dotyczących ruchu ciała. Nie jest on choreograficznym układem tanecznym z prawidłowymi bądź nieprawidłowymi ruchami. Jest on improwizowaną ekspresją ciała obchodzącą umysł i pozwalającą głosowi muzyki być słyszanym tak klarownie jak to tylko jest możliwe przez inteligencję ciała. Ciało fizyczne staje się żaglem dla wiatru muzyki, podczas gdy umysł kadłubem statku. Klarowność intencji jest wszystkim co potrzeba. Odnośnie ruchu ciała nie ma żadnej jakościowej różnicy poza właśnie klarownością intencji.    

Proces zakotwiczania systemu energetycznego wymaga minimum cyklu (siedem ekspresji) dla każdej kompozycji muzycznej Komór od 17 do 24. Okres czasu na ukończenie jednego cyklu wynosi w przybliżeniu jeden miesiąc waszego czasu. W ten sposób, każde siedem ekspresji dla pojedynczej Komory powinno być ukończone w ciągu 30-dniowego okresu. Może to być krócej, lecz nie powinno być dłużej. Zalecane jest nie koncentrować się na więcej niż dwóch Komorach w jednym cyklu.    

Każda z ekspresji poszczególnej Komory powinna się zmieniać w trakcie przebiegu siedmiu ekspresji. Progresja owa może polegać na wprowadzaniu znaczących zmian bądź jedynie subtelnych dopracowań; zależy to od rozwoju ciała istoty, jego odprężenia, jak i zdolności do wsłuchiwania się w subtelne warstwowanie muzyki i skupienia się w momencie. Nie jest to tylko energia rytmów o niskich częstotliwościach, czy częstotliwościach perkusyjnych, lecz także głosy i melodie potrafiące przemawiać do inteligencji ciała.

Odmienność takiego podejścia od waszych form tańca polega na tym, iż każda z ekspresji ośmiu Komór rozwijała będzie inteligencję ciała w celu rozpoznania systemu energetycznego opartego na eksploracji. W efekcie czego, aktywowany zostanie naturalny radar ciała dla tego systemu energetycznego, pomagający instrumentowi ludzkiemu w nakierowaniu się na nową energię. Ponadto przyznawany jest pewien stopień zaufania inteligencji ciała, która nie odnosi się do ruchów ciała w przestrzeni, lecz do tego jak ciało wsłuchuje się w wibracje i na nie odpowiada.

Wielki cykl obejmuje minimum 56 ekspresji, i stanowi on fizyczną nić, która generuje świadomość nowego systemu energetycznego w ciele. Ważnym jest aby zakotwiczyć tę świadomość w ciele, gdyż inteligencja ciała jest najbardziej instynktowym elementem instrumentu ludzkiego, i mimo że możesz mieć ową świadomość obecną w twym umyśle i duszy, to jeśli nie jest ona obecna w twym ciele, twoje przesunięcie do nowego systemu energetycznego jest hamowane, jako że ciało będzie instynktownie osiadać w systemie energetycznym opartym na przetrwaniu. 

Dla niektórych praktykowanie ekspresji tej techniki może być niewygodne. Jesteście zaprogramowani, że wasze ciało nie posiada swej własnej inteligencji, stąd też, gdy mówione jest wam aby wsłuchiwać się i dokonywać ekspresji przy pomocy intelektu ciała, czujecie się zbyt samo-skrępowani aby nawet spróbować. Jest to naturalne, i stanowi część starego systemu energetycznego, który kontroluje wasze ruchy i percepcję sensoryczną. 

Nadzwyczaj niezbędnym jest wsłuchiwanie się twoim ciałem, dokonywanie ekspresji twoim ciałem, jak i odczuwanie twoim ciałem ruchów, które dyktuje muzyka. Kiedy ukończysz swą ekspresję, możesz usiąść lub stać w ciszy i wsłuchać się w pogłos tlący się w twoim wnętrzu, a następnie przetransmitować go instrumentowi ludzkiemu jako całości. Następuje to poprzez wizualizację ciała jako transmitera energii wygenerowanej z zakończonej ekspresji, który dokonuje projekcji owej energii do instrumentu ludzkiego, niczym spirala energii nareszcie wypuszczona.

Bądź pewien, iż technika ta wykonywana jest w naszej obecności. Nie jesteś pozostawiony w pojedynkę i nigdy nie przepadniesz. Jeśli twe wyniki są nie takie jakich się spodziewałeś, porzuć swoje oczekiwania. Odłóż je na bok i niech twoim celem będzie nieposiadanie celów ani wyznaczników. Ponadto miej na uwadze, że kształtowanie się oraz następowanie przesunięć w twoim systemie energetycznym może wydarzać się w nieoczekiwane sposoby, dlatego też, pozostawaj wysoce niewidoczny dla siebie samego jeśli ustalasz sobie oczekiwania do spełnienia.

 

 

 

© 2020 WingMakers (PL)
Materiały WingMakers powielone za zgodą WingMakers LLC