Komora 3 - Konspekt Eksploracji Drukuj

Pierwsze Źródło stworzyło konspekt eksploracji (blueprint of exploration), aby przedefiniować samego siebie oraz zrodzić cel dla multiwersu i wszystkich żyjących w nim istnień. Celem tego systemu jest eksploracja światów kreacji oraz rozwijanie zdolności zindywidualizowanej świadomości do zdobywania i wyrażania mądrości. Każda zindywidualizowana świadomość jest fragmentem przepięknej mozaiki przedstawiającej osobistość Pierwszego Źródła. Konspekt eksploracji skupia razem owe oddzielne fragmenty i układa je na ich właściwe miejsca, tak aby razem tworzyły rekonstrukcję całości Pierwszego Źródła -- rekonfigurowaną celem stworzenia, zamieszkania, oraz transformowania jeszcze innego wszechświata.

Kosmos zamieszkany jest przez rozmaite formy życia -- wszystkie one stanowią zindywidualizowaną formę ekspresji Pierwszego Źródła. Są one boskimi fragmentami, zawsze znajdującymi się w procesie oddzielenia, aby móc doświadczać indywidualną ekspresją samego siebie i nabrać wprawy do doświadczania wszechświatowej ekspresji Pierwszego Źródła. Zrodzeni jesteśmy z prawdziwego łona kosmosu, ono jest tutaj ażeby wszyscy kiedyś tu powrócili. Nie ma znaczenia kiedy lub jak. Istotne jest tylko: dlaczego.           

Odległość tego łona od waszej Ziemi  jest prawie nieskończona, a pomimo to, tak bliska, iż wprawiłaby wasze serce w drżenie gdybyście poznali zasięg waszej wyobraźni. Na samym początku swego istnienia, jako bezkształtna świadomość, wybierasz doświadczanie indywidualnej ekspresji oraz oddzielenia od swego Źródła. Po wybraniu świata trójwymiarowego jako platformę doświadczania, ulokowałeś się w świecie, który objęty jest ramami czasu, i w którym napotkać możesz każdą możliwą do wyobrażenia przeszkodę oraz podjąć wyzwanie rekonstrukcji swej jedności z własnym Stwórcą.        

Konspekt eksploracji jest fundamentem stanowiącym podstawę kosmosu. W odniesieniu do zindywidualizowanej świadomości, składa się on z pięciu podstawowych etapów doświadczania.  

 

I. Stworzenie Świadomości Istoty

Każdy z was zrodzony jest z duchowej esencji Inteligencji Źródła, płynącej od Pierwszego Źródła. Jako cząsteczka światła przygotowana przez Inteligencję Źródła do powołania i ustanowienia indywidualnej świadomości, jesteś zrodzoną nieśmiertelną Istotą, która współdzieli esencję Pierwszego Źródła w nie-czasie i nie-przestrzeni. Tym oto jest świadomość Istoty. Świadomość Istoty zespolona jest z Nawigatorem Całości, który umożliwia Istocie wyodrębnienie się od Pierwszego Źródła do indywidualności, lecz pozostawanie wciąż pod prowadzeniem przez Inteligencję Źródła.

Istota stanowi najwyższy stan świadomości, jest ona całkowicie świadoma wszystkich podlegających instrumentów czy ciał, które dostarczają jej doświadczenie i wglądy. Świadomość Istoty jest nieomylnym obserwatorem doświadczenia oraz syntezatorem wglądu. Pod każdym względem stanowi ona miniaturowy odpowiednik Pierwszego Źródła, pozbawiony jedynie samo-doświadczonego związku z czasem i przestrzenią, celem rozwijania się u niej poczucia upoważnienia do działania niezależnie od Pierwszego Źródła.

Owe poczucie niezależności jest dokładnie tym, które powoduje narodzenie się Istoty. Stanowi ono główną część konspektu eksploracji, jako że bez owego poczucia niezależności, eksploracja kosmosu i jego rozmaitych pól wibracji ograniczałaby się do percepcji Pierwszego Źródła, przyglądającego się przez soczewkę Inteligencji Źródła. Percepcja taka sama przez się byłaby z perspektywy pojedynczego wymiaru, a zatem umożliwiałaby niekompletną eksplorację. Pierwsze Źródło ustanowiło eksplorację jako rezultat stworzenia przez siebie multiwersu, a gdy kreacja już nastąpiła, Pierwsze Źródło skupiło siebie w postaci cząsteczek światła, po czym rozproszyło z powrotem ów cząsteczki, ale w stanie oddzielenia.

Pierwsze z powstałych kreacji otrzymały indywidualną tożsamość w postaci instrumentu fizycznego znanego jako ciało świetliste. Gęstość takiego ciała była na tyle wystarczająca, aby odseparowywać oddzielone cząsteczki od dominującej rzeczywistości Pierwszego Źródła. W ten sposób, cząsteczki stały się autonomicznymi eksploratorami i szybko zaludniły najgłębsze królestwa Wszechświata Całości. Jednakże, nigdy nie skierowały się one ku zewnętrznym królestwom kreacji, gdzie gęstość wibracji spowalniała czas do tego stopnia, iż eksploracja w ciałach była niemożliwa, z powodu kolosalnych odstępów w czasie.  

Owe pierwsze Istoty zrozumiały, że ich istnienie sprzęgnięte jest z niezwykle specyficznym celem, którym było skonstruowanie wehikułu do zamieszkania przez nowostworzone świadomości Istot, takiego aby zindywidualizowana  forma ducha była w stanie wchodzić w najdalsze obszary multiwersu, eksplorować je, doświadczać, oraz czerpać od nich naukę. Można by to porównać do skonstruowania głębinowego skafandra do nurkowania, który pozwala nurkowi eksplorować dno morskie. Pierwsze Źródło, operując za pośrednictwem Inteligencji Źródła, mogło postrzegać najdalsze zewnętrzne królestwa kreacji, lecz nie było w stanie ich doświadczyć, a zatem też i nabyć mądrości o tychże kreacjach Pierwszego Źródła.

WingMakers byli pierwszymi kreacjami jakie zamieszkały świadomość Istoty. Jesteśmy architektami i projektantami instrumentu ludzkiego we wszystkich jego rozmaitych formach jakie przybiera poprzez cały multiwers. Gatunek ludzki nie występuje w liczbie pojedynczej w multiwersie. Ma miejsce wiele jego odmian na innych planetach, w obrębie znanego wam wszechświata. Niemalże każdy z was doświadcza owych innych królestw wszechświata, lecz nie jesteście w stanie przełożyć tych doświadczeń na poziom świadomego umysłu. Mimo to, gdy Pierwsze Źródło zrodziło świadomość Istoty, WingMakers stworzyli instrumenty eksploracji umożliwiające ów nowopowstałym świadomościom eksploracje gęstych wibracyjnie królestw najbardziej zewnętrznych kreacji.

Ponieważ szybkość wibracji wszechświata fizycznego jest obniżona do takiego stopnia, że cząsteczki zestalają się w skupiska obiektów, czas spowalnia swą prędkość do postaci sekwencyjnych ujęć percepcji, pozwalając tym samym świadomości Istoty eksplorować różnorakie światy w jednym czasie. Umożliwia to jednej istocie eksplorację setek, jeśli nie tysięcy, światów w pojedynczym ujęciu (klatce) listwy czasowej. To stwarza postrzeganie -- chociaż w niewielkim stopniu odczuwanym przez większość z was -- że żyliście już wcześniej oraz, że będziecie żyć ponownie.

W rzeczywistości, jeśli znajdujesz się wewnątrz instrumentu ludzkiego, to jesteś nieśmiertelną świetlistą świadomością złożoną z tego samego budulca co Pierwsze Źródło. Zrodziłeś się z ów budulca, i nigdy z niego nie umrzesz. Nie ma możliwości opuszczenia lub przerwania istnienia owej najczystszej wibracji stanowiącej twój rdzeń tożsamości. Głęboko w twoim wnętrzu nie ma wątpliwości co do tej prawdy. Ma miejsce jedynie pytanie, dlaczego zostałeś zindywidualizowany.

 

II. Odrębność Czasu i Gęstość Genetyczna

Najgłębsza natura Istoty kieruje ją ku eksploracji stworzenia. Jest to rdzenny znak rozpoznawczy Pierwszego Źródła, który odziedziczyło całe jego stworzenie, tak jak cechy genetyczne przekazywane są z rodziców na ich dzieci. Owy pierwotny instynkt nakierowuje Istotę do zanurzenia się w królestwa kreacji w celu ich eksploracji, bez pojawiania się przy tym zamiarów zdobycia czy podboju.

Przeznaczeniem tej formy eksploracji nie jest jedynie zwykłe odkrywanie nowych geograficznych bądź fizycznych stanów egzystencji. Jej nadrzędnym przeznaczeniem jest odkrywanie nowych emocjonalnych stanów percepcji, które powiększają kolektywną mądrość Pierwszego Źródła. Eksploracja rodzi mądrość. Fakt ten stanowi faktyczną perspektywę z jakiej funkcjonuje świadomość Istoty, a także dokładnie odzwierciedla tę wrodzoną cechę Istoty, która powoduje jej zstępowanie w granice czasu i gęstości.  

Świadomość Istoty jest w pełni świadoma swego połączenia z Pierwszym Źródłem poprzez Inteligencję Źródła. Jest ona także świadoma występowania sposobności zabrania swej wibracji w czystym stanie do innych wymiarów czasu i przestrzeni, za pośrednictwem instrumentów stworzonych przez WingMakers. Instrumenty te, lub ciała jak możesz o nich myśleć, umożliwiają istocie eksplorację stanów o zmniejszonej prędkości wibracyjnej, takich jak wasza planeta.

Kiedy Istota przyjmuje postać ciała świetlistego, wciąż pozostaje zasadniczo bezkształtna. Jej tożsamość, mimo że oddzielona od Pierwszego Źródła, nie jest oddzielona od pozostałych Istot przebywających w ciele świetlistym. A zatem, nie jest ona jeszcze osadzona w indywidualności. Stadium indywidualności ma miejsce jedynie wtedy, gdy ciało świetliste przejdzie w instrument gęstości genetycznej. To, co wasi naukowcy nazywają DNA, jest w rzeczywistości instrumentem stworzonym przez WingMakers, umożliwiającym ciału świetlistemu eksplorację multiwersu, jak i osiąganie zindywidualizowanego stanu oddzielenia od Pierwszego Źródła i jego cząsteczek świetlistej świadomości nazywanych przez nas: Istota.

Ogrom warunków cechujących świat stworzenia przyciąga ciało świetliste do wdziania instrumentu, po czym wykorzystania jego instynktów do eksploracji. Wraz z chwilą gdy to następuje, Istota staje się świadoma siebie samej jako jednostka. Indywidualność ta jednakże nie przytłacza, ani nie powoduje lęku. Jest to po prostu nowe poczucie niezależności; mikrokosmos samo-uczenia się zaczyna rozkwitać.

W przeciwieństwie do waszych wytycznych religijnych, stan niezależności nie pociąga za sobą żadnej kary. Istota nie jest karana za swe wybory eksploracji, gdyż w innym razie stan niezależności niebyły możliwym do osiągnięcia. Jedynie poprzez stan niezależności, czyli wolnej woli, Istota potrafi osiągnąć unikalną perspektywę. Jeżeli granice byłyby ustalone zbyt wąsko, lub też Istota byłaby karana albo naliczane byłyby jej grzechy za każdym razem gdy zbłądzi, wtedy stałaby się ona bardziej automatem niż badaczem.

Jeśli eksploracja światów kreacji nie następuje w sposób autentyczny, wartość doświadczenia zarówno dla Istoty jak i dla Pierwszego Źródła ulega znacznemu pomniejszeniu. Tak jak nowonarodzony człowiek wyraża swoją energię w niezdarnych ruchach kończyn, tak samo nowa Istota wyraża swoją energię w niezdarnych decyzjach własnej ścieżki eksploracyjnej. Do zakresu owych decyzji zaliczają się wszelkie ruchy ku nieznanemu jakie można tylko sobie wyobrazić; ma to miejsce, gdyż poprzez działanie takie Istota rozwija własną unikalność.

 

III. Nabywanie Doświadczenia poprzez Oddzielenie

Kiedy Istota staje się unikalna, może nabywać doświadczenie i wgląd, które są unikalne. Stanowią one niezwykle wartościowy ładunek, do którego transmitowania ku Pierwszemu Źródłu została zaprojektowana Istota. Indywidualność i niezależność to dary jakimi obdarzona została Istota, natomiast unikalny wgląd to dar jakim odwzajemnia się ona Pierwszemu Źródłu. W taki właśnie sposób zaprojektowano multiwers, a konspekt eksploracji pozostaje neutralny wobec natury instrumentu, jego wyglądu zewnętrznego, jego użyteczności odnośnie konkretnych gatunków, czy też jego wkładów dla świata w którym się narodził. Jedyną obiektywnie wartościową ekspresją jest nabywanie przez Istotę, i dostarczanie do Pierwszego Źródła, unikalnej perspektywy z jej pobytu w obrębie czasu i gęstości genetycznej.                 

Kiedy Istota funkcjonuje wewnątrz instrumentu ludzkiego, to pozostaje ona w zestrojeniu z Pierwszym Źródłem, jednakże umysł uczy się identyfikować samego siebie z instrumentem eksploracji, stąd też rzadko osiąga dającą się utrzymywać impresję czysto-stanowej wibracji Istoty. Aczkolwiek, wibracja ta pozostaje w bezustannej pamięci świadomości Istoty, która wyraża ją w obrębie trójwymiarowych królestw poprzez odczuwanie równości i wspólnego celu jaki posiadają wszystkie Istoty.

Instrument ludzki, gdy jest wdziany przez Istotę, staje się dominującą rzeczywistością, w której ustawiona jest platforma obserwacyjna Istoty. Jest to bardzo podobne do sytuacji, w której pilot wchodzi do samolotu i zaczyna skupiać się na panelach kontrolnych. Istota jest w stanie funkcjonować wydajnie w szerokim zakresie od jednej do w przybliżeniu tysiąca dominujących rzeczywistości -- z których każda wydarza się symultanicznie na pojedynczej listwie czasu sekwencyjnego. W konsekwencji czego, Istota jest w stanie przyśpieszać oraz równoważyć swój proces poznawania na przestrzeni szerokiego pasma platform doświadczalnych.

Zdajemy sobie sprawę, że pojęcie symultanicznych platform poznawania poprzez doświadczenie jest pojęciem, które zdaje się przeczyć każdemu trójwymiarowemu włóknu w waszych ciałach i umysłach, niemniej jednak tak właśnie wygląda prawdziwy sposób w jaki zostaliście zaprojektowani. WingMakers stworzyli nie mniej niż sto tysięcy odmian instrumentu ludzkiego -- wszystkie skonstruowane na bazie jednego tego samego szablonu DNA, po czym rozproszone na przestrzeni siedmiu fizycznych wszechświatów naszego multiwersu. Kiedy czytasz te słowa, funkcjonujesz w dziesiątkach, jeśli nie setkach, symultanicznych rzeczywistości rozciągających się poprzez multiwers, ale tylko Istota jest w stanie postrzegać wszystkie owe rzeczywistości.

Kiedy Istota przechodzi w stadium niezależności, operuje ona początkowo w jednej dominującej rzeczywistości i stopniowo staje się biegła w przetwarzaniu wielokrotnych strumieni danych od wielorakich instrumentów. Pamiętaj, że Istota jest po pierwsze i przede wszystkim wewnątrz ciała świetlistego, oraz że owe ciało świetliste nie posiada struktury jaką ty znasz w odniesieniu do ciała. Jest ono zarówno punktem zaczepionym w czaso-przestrzeni, jak i wszechobecną świadomością. Instrument ludzki zaprojektowano w taki sposób, iż posiada on aperturę skupiającą wszechobecną świadomość w wielokrotne kanały percepcji, ale jednocześnie ograniczającą percepcję instrumentu ludzkiego do jednej dominującej rzeczywistości.

Było to konieczne, ponieważ umysł, emocje, i ciało nie potrafią przyjąć zsumowanego doświadczenia od wielokrotnej liczby instrumentów. Ogrom taki przeciąża system i powoduje załamanie instrumentu ludzkiego, a ostatecznie jego zniszczenie. Prowadzi to także do sytuacji, w której subtelne połączenie pomiędzy świadomością Istoty a umysłem i emocjami, jest trudniej dostępne. Nawet biorąc pod uwagę, iż podświadome sfery umożliwiają owym prądom symultaniczności rozpraszanie i dostarczanie oczyszczającej przestrzeni dla umysłu i emocji.  

Istota jest jak wiązka białego światła, która gdy przechodzi w gęstość genetyczną instrumentu ludzkiego, rozdziela samą siebie na szerokie spektrum doświadczenia. Przebywając w genetycznych strukturach, w które przeszła świetlista energia Istoty, gromadzi ona unikalną perspektywę, która formowana jest w mądrość emocjonalną, a następnie transmitowana do Pierwszego Źródła i wszelkich gatunków.

 

IV. Spirala Wznosząca się ku Prawdziwej Mądrości

Zakres ram czasowych w jakich przebywa Istota wewnątrz królestw multiwersu jest ogromny, jeśli mierzyć to za pomocą czasu i przestrzeni. Obejmuje on, w większości przypadków, sumę dziesiątek tysięcy lat, z których każdy pojedynczy rok wytwarza konkretne oddziaływanie na Istotę. Takowe wiadomości nabywane w obrębie czasu, kształtują Istoty w nowe formy. Formy te wynurzają się w postaci archetypów tego, co nastąpi w odległej przyszłości. Są one Suwereno-Integralnościami, o których była mowa w naszych poprzednich esejach.

Istoty te są w stanie obserwować swoje doświadczenie we wszystkich formach, miejscach, i czasie, oraz scalać całość doświadczenia w ekspresję, która jest importowana do gatunku ludzkiego. Stanowi to szczytowe świadectwo Istoty, które rzadko zdarza się pośród gatunku, jeśli ten nie zdefiniował jeszcze swej prawdziwej mądrości.   

Słusznie domagacie się mądrości od swych ksiąg religijnych, dzienników naukowych, i filozoficznych dyskursów, lecz nie jest to wasza prawdziwa mądrość dotycząca waszego gatunku. Różnica jest prosta; wasza prawdziwa mądrość nie będzie tworzyła podziałów waszego gatunku. Ona go zjednoczy. Zjednoczenie to nie nastąpi poprzez miłość i emocje; stanie się to poprzez wspólne połączenie z pełnoprawnym znaczeniem multiwersu, jako że stanowi on jedyną soczewkę, która -- gdy jest skupiona -- określa wasze miejsce jako gatunek. 

Czy mówimy, że nauka doprowadzi was do tej prawdziwej mądrości? Nie, mówimy iż będzie garstka tych z pośród waszego gatunku, którzy wykonają krok naprzód jako Suwereno-Integralności, a u których nauka i filozofia osiągnęły równowagę. Oni to będą dzierżyć zaszczyt edukowania gatunku, który wsłuchiwać się będzie w ukazywane niepodważalne dowody.

Nawet Pierwsze Źródło nie może doprowadzić gatunku do jego prawdziwej mądrości. Przewodnicy gatunku muszą dokonywać tego poprzez usystematyzowane, samodzielnie ukształtowane metody. Pierwsze Źródło poprzez swój oryginalny konspekt eksploracji, uruchomiło gatunkom humanoidalnym zdolności i możliwości nabywania tej wiedzy samodzielnie. Jeśli prawdziwa mądrość byłaby dostarczona gatunkowi z poza samodzielnych działań, to byłaby ona naturalnie postrzegana z nieufnością, i co za tym idzie nie byłaby ona na tyle nieodparta aby zjednoczyć gatunek.

Istnieje szereg ujawnień przekazywanych waszemu gatunkowi poprzez nie-fizyczne byty, w formie nazywanej przez was, informacją channelingową. Nawet część waszych Świętych ksiąg powstała w ten sposób. Jednakże, pisma te były przeznaczone dla nielicznych. Nie zawierały one prawdziwej mądrości -- wskazywały jedynie na cień przez nią rzucany. Suwereno-Integralności wyłonią się niczym latarnie morskie dla waszego gatunku, po czym wyniosą na wyżyny postrzeganie umysłowe i emocjonalne całego gatunku.  

Wyłonienie się jednej Suwereno-Integralności spowoduje, dzięki katalitycznym siłom jej własnej świadomości Istoty, wyłonienie się kolejnej, po czym następnych, które pojawiać się będą kaskadowo od jednej do tysiąca w czasie jednego pokolenia. Dzięki owemu tysiącowi wyłoni się milion w kolejnym pokoleniu, po czym dzięki liczbie sięgającej miliona przebudzeniu ulegnie całość populacji, nasączona wglądem uzyskanym z portalu na multiwers. Z portalu tego powstanie prawdziwa mądrość w formie, w jakiej oprze się ona wszelkim atakom.  

Jest to wielkie zjednoczenie gatunku wokół nowej, nie-hierarchicznej struktury, która umożliwia doświadczanie prawdziwej mądrości nowonarodzonemu ze swego gatunku, w celu utrwalenia zjednoczenia gatunku. W przeciągu sześciu pokoleń, Genetyczny Umysł gatunku ulega stabilizacji, po czym staje się potężnym narzędziem eksploracji, do którego gatunek dojrzawszy, uzna go za swój „pojazd kosmiczny” do multiwersu.

Gatunek ludzki twojej planety stanie się nauczycielem, który wyżłobi niewyraźny zarys prawdziwej mądrości dla nowego gatunku, który nawet teraz nieświadomie oczekuje na wasze przybycie. Proces ten przeprowadzany jest jeden po drugim, zawierając zawsze różnorakie wariacje i anomalia wywołujące głębsze wglądy i prowadzące ku Wszechświatowi Centralnemu, z którego wywodzi się Pierwsze Źródło. Wszechświat Centralny to najpotężniejsze ze wszystkich pól grawitacyjnych, które ostatecznie prowadzi gatunek i jego zindywidualizowane Istoty ku jego peryferiom, gdzie my WingMakers zamieszkujemy jako Wy sami w przyszłości.

 

V. Postępująca Naprzód Podróż Rozwijająca Stworzenie

Istota jest postrzegana we wszechświecie czasu i przestrzeni jako rozwijająca się cząsteczka eksploracji, upoważniona przez Pierwsze Źródło do eksplorowania, zaludniania, rozwijania, oraz transformowania reprezentacji kreacji w enklawy Inteligencji Źródła. Kiedy Istota jest postrzegana w wymiarach nie-czasu i nie-przestrzeni -- czyli jej naturalnym środowisku -- jawi się ona jako nieśmiertelna faseta Pierwszego Źródła, która została zindywidualizowana; jednakże w trójwymiarowym środowisku gęstości genetycznej, jawi się jako tymczasowa faseta swojego gatunku.

Gatunki -- w tym wypadku gatunek ludzki -- rozwijają się w czasie jako starsza rasa, która prowadzi rozwijającą się rasę w formacji odzwierciedlającej jej metafizyczne jak i naukowe założenia. Tym samym, stają się one budowniczymi kultury nowego gatunku. Ewolucja gatunku rozciąga się od jego korzeni we Wszechświecie Centralnym jako zjednoczony genetyczny model przygotowany do eksploracji multiwersu; poprzez fragmentyzację gatunku na biologiczną różnorodność; jego ponowne zjednoczenie poprzez kulturę i technologię; jego wzniesienie się jako nie-fizyczny zjednoczony Genetyczny Umysł; zastosowanie przez gatunek jego Genetycznego Umysłu jako narzędzia do eksploracji zewnętrznych granic kosmosu oraz do pomocy w prowadzeniu rozwijania się gatunku; a kończąc na stopieniu się owego Genetycznego Umysłu z Genetycznym Umysłem ancestralnej rasy gatunku.

Wasi naukowcy zdefiniowali ewolucję gatunku według skali, która jest odpowiednikiem jedynie drobnej drzazgi drzewa w ogromnym lesie czasu i przestrzeni. Ewolucja gatunku ludzkiego poprzez „las” czasu i przestrzeni jest niezmiernie obszernym procesem, składającym się z niezliczonych poziomów postępowania naprzód, co ostatecznie umożliwia Genetycznemu Umysłowi gatunku harmoniczne stopienie się z Pierwszym Źródłem.

To co napędza ów proces, to genetycznie nadany pęd Istoty ku eksploracji światów kreacji, a ostatecznie ku przyswajaniu niezbędnej mądrości i współodczuwania potrzebnych do doprowadzenia młodszego gatunku do jego własnej prawdziwej mądrości. Możesz się dziwić, dlaczego proces ten wydaje się tak zawiłym i obfitującym w błędne kroki i pomyłki. Oświadczamy Tobie, że proces ten nie jest taki jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Genetyczny Umysł starszej rasy, który pracuje z twoim gatunkiem na Terze-Ziemi, operuje w oknie czasu znacznie intensywniej i obszerniej niż możesz sobie to wyobrazić.

Brama do waszej przyszłości przebiega poprzez realizację tego konspektu, a on sam zakodowany  jest głęboko wewnątrz waszego gatunku. U swych korzeni, nie jesteś nieśmiertelną impresją metapsychiczną czy umysłowym echem, lecz bezbłędną trój-jednią Pierwszego Źródła, Inteligencji Źródła, oraz suwerennej Istoty, przenikających się w tańcu energii, która jest wieczna. Twój umysł musi uchwycić pełnię twej prawdziwej natury i głębię twej Istoty, gdyż inaczej padniesz ofiarą impresji metapsychicznej i umysłowego echa twej niższej jaźni.

Jeśli wierzysz, jak cię uczono, w niższą jaźń, to będziesz sięgał po pożywienie, które karmi cień zamiast samą esencję. Esencja twego projektu budzona jest wraz ze słowami, które formują koncepty powiększonego obrazu twej własnej jaźni. Słowa te nie są jedynie wymawiane, lecz także postrzegane, odczuwane, jak i słyszane. Prowadzą one Ciebie do tonu równości i postrzegania całości. Pozwól tym słowom przepływać przez Ciebie niczym łagodnej fali powodującej twoje uniesienie się i przemieszczenie wraz falą. Przeniesie ona Ciebie na nowy brzeg, i to tam zaczniesz odkrywać swoją prawdziwą naturę i cel. 

Konspekt eksploracji jest genetycznym substratem twego projektu, a wszystkie tak zwane „niższe” formy życia stanowią „kończyny” twego gatunku. Bez nich nie moglibyście istnieć. Taki właśnie kompozyt form życia stanowi prawdziwy gatunek jaki mamy na myśli, gdy mówimy o gatunku ludzkim. Nie oddzielamy was od roślin i królestwa zwierząt. Postrzegamy was jako jeden połączony gatunek. To wasi naukowcy wybrali poseparowanie jednego gatunku na miliardy pod-gatunków, gdyż w ujęciu jako całość nie mógłby być sklasyfikowany ani analizowany.   

Narzędzia umysłu tłumią prawdziwą naturę twego gatunku. Jedynie gdy postrzegasz z częstotliwością równości górującą w twym sercu i umyśle, możesz obejść owe tłumienie i odczuwać połączenia, które łączą twój gatunek w jeden mistrzowski organizm. Organizm ten znajduje się w perfekcyjnym zestrojeniu z Pierwszym Źródłem, niczym dwa okręgi pokrywające się tak dokładnie, iż postrzegany jest tylko jeden. Prawdziwą naturą Pierwszego Źródła jest tworzenie niezliczonych fragmentów samego siebie, oraz doprowadzanie każdego z nich do spójności jako mistrzowski organizm, z jednoczesnym pozwalaniem każdemu fragmentowi na zachowanie swej suwerenności. Jest to perfekcyjny podarunek miłości.  

Chociaż Pierwsze Źródło nie może być odnalezione poprzez poszukiwanie, to jeśli poddasz się prowadzącym impulsom suwerennej Istoty w twoim wnętrzu, będziesz nieomylnie prowadzony, krok po kroku, życie po życiu, od wszechświata do wszechświata, z ery do ery, aż w końcu spojrzysz w oczy swego Stwórcy i zdasz sobie sprawę, że stanowicie jedno. Wraz z tego zrozumieniem, ujrzysz ponadto, iż gatunek z którego się wyłaniasz także stanowi jedno. Fragmenty jednego zespalają się poprzez konspekt eksploracji, którego koniec nie jest przewidywany, a którego początku nie da się zmierzyć czasem.

Image

 

© 2019 WingMakers (PL)
Materiały WingMakers powielone za zgodą WingMakers LLC