Komora 4 - Wierzenia i Ich Systemy Energetyczne Drukuj

Wszystkie wierzenia posiadają systemy energetyczne, które działają jak pomieszczenia narodzin dla pojawienia się wierzenia. Wewnątrz tych systemów energetycznych przepływają prądy, które kierują waszym doświadczeniem życiowym. Macie świadomość istnienia tych prądów świadomie lub podświadomie i pozwalacie im na doprowadzanie siebie do obszaru doświadczenia, który to najlepiej egzemplifikuje wasz prawdziwy system wierzeń.

Systemy wierzeń rezonują z dominującym systemem energetycznym solidaryzującej się grupy, kultury, a nawet gatunku; zarazem stanowiąc jego produkt uboczny. W ten sposób, systemy energetyczne są bardziej fundamentalnym składnikiem niż wierzenia, i to one tworzą doświadczenie, które dopiero tworzy wierzenia. Systemy energetyczne posiadają szeroki zakres kontekstowy, niemniej jednak w odniesieniu do wierzeń, mogą być zdefiniowane jako pierwotne formy myślowe skrystalizowane wewnątrz ludzkiego DNA. Niektórzy mogą nazywać owe fundamentalne systemy energetyczne terminem: wiedza instynktowna.         

Każda istota zawiera w sobie genetyczny kompozyt swych przodków, rozciągający się poprzez niezliczone pokolenia i gatunki; natomiast w bezmiarze galaktycznego czasu, ów kompozyt genetyczny kumuluje systemy energetyczne, które z kolei odpowiadają za sposób przetrwania jednostki we wszechświecie trójwymiarowym. W ten sposób, przetrwanie jest dominującym systemem energetycznym istoty ludzkiej, który przenika jej kod genetyczny oraz wywołuje jej doświadczenie życiowe i wierzenia.

Przetrwanie to punkt skupiający konformizmu. Kiedy istota głęboko wierzy w przetrwanie, jest niemalże niemożliwym wyrwanie się z konformizmu wymagającego przetrwanie. Stąd też, gatunek ludzki, zakorzeniony w systemie energetycznym przetrwania, stał się konformistą, który ulega dyktowaniom swych genetycznych predyspozycji i instynktów, a jego doświadczenie odzwierciedlając ów stan, warunkuje jego system wierzeń w konfiguracji podążającej.        

Sytuacje życiowe nie wydzielają ani nie izolują istoty od tak postrzeganej i rozpowszechnionej rzeczywistości. Dlatego też, równanie dla gatunku bazującego na trójwymiarowości wygląda następująco: System Energetyczny Bazujący na Przetrwaniu + Czas galaktyczny = Konformistyczne Doświadczenie Życiowe = System Wierzeń. Oznacza to, że przetrwanie, jako rdzenny system energetyczny gatunku, rodziło będzie przez długi okres czasu doświadczenie życiowe, które wytwarza konformizm jako wymóg przetrwania. W konsekwencji czego, systemy wierzeń stanowią w wielkiej mierze produkt uboczny genetycznie wytworzonego instynktu podporządkowywania się w imię przetrwania.

Okres konformizmu załadowuje systemy energetyczne jednostek i grup, a te następnie rzutują systemy wierzeń podporządkowane systemowi energetycznemu z taką dokładnością jak cień podporządkowuje się kształtowi obiektu. Wewnątrz granic systemu energetycznego opartego na przetrwaniu istnieją strefy przejściowe, które pozwalają na re-rzutowanie systemu wierzeń jednostki i dostrojenie go do kosmologicznego, wielowymiarowego systemu energetycznego. Strefy przejściowe są wyodrębnionymi portalami energii, które przenikają dominujący system energetyczny gatunku ludzkiego, podobnie jak wiry energetyczne przenikają przestrzeń.           

System energetyczny, który przenika Terrę-Ziemię -- tworząc przewidywalne systemy wierzeń podporządkowania -- ulegnie energetycznej transformacji, która sprawi iż strefy przejściowe staną się bardziej dostępne. Sposób dostępu jednostki do owych portali czy stref przejściowych oraz wykorzystanie ich aktywującego systemu energetycznego, będzie niezwykle ważnym zagadnieniem XXI wieku waszego czasu. 

Postrzegaj owe strefy przejściowe jako portale, które wyprowadzają jednostkę z powszechnie panującego systemu energetycznego przetrwania i konformizmu umysłu-ciała, w nowy system energetyczny umysłu-duszy. System energetyczny umysłu-duszy charakteryzuje się twórczą energią skierowaną na uświadomienie sobie, iż Nawigator Całości jest osobowością, która jest trwała, i dzięki temu tworzy trwałe wierzenia oraz trwałe doświadczenie życiowe. Kiedy uświadomienie owo zostaje osiągnięte poprzez udostępnianie jednostce owych stref przejściowych czy portali, istota może przystąpić do restrukturyzacji swego systemu wierzeń, bez względu na czas oraz panującą koncepcję przetrwania.

Istnieją dwa rodzaje stref przejściowych: Strefy Dopływu oraz Wielki Portal. Strefy Dopływu podlegają fluktuacjom czasowym i są na ogół obecne w wysoko-kulturowym życiu dorodnych cywilizacji -- szczególnie w kierunkach sztuki zakorzenionych w zasadach duchowych, świętej mitologii, jak i kontekście kosmicznym. Tego rodzaju sztuka, bez względu na to czy jest to muzyka, malarstwo, poezja, teatr, lub taniec, może być skonstruowana w Strefę Dopływu prowadzącą istoty do odkrycia Wielkiego Portalu.    

Wielki Portal to najważniejsze osiągnięcie czekające ludzkość w ostatnim ćwierćwieczu XXI stulecia. Będzie on niepodważalnym odkryciem ludzkiej duszy przez autorytety naukowe. W ten sposób Wielki Portal zapoczątkuje nową świadomość ludzkości, która umożliwi jej przesunięcie z opartego na przetrwaniu systemu energetycznego umysłu-ciała, do opartego na eksploracji systemu energetycznego umysłu-duszy. Ów eksploracyjny system energetyczny spowoduje wyłonienie się systemu wierzeń Suwereno-Integralności; Złotego Wieku przepowiadanego od dawna.   

WingMakers, konsultując się z istniejącą Hierarchią, skonceptualizowali oraz stworzyli Strefy Dopływu oparte na historii ludzkości. Każda z owych Stref Dopływu wyłania się na listwie czasowej ludzkości nie jako kierunki religijne bądź filozoficzne, ale jako artystyczne ekspresje wysubtelnionego piękna i duchowej adoracji. Wraz z przybliżaniem się czasu odkrycia Wielkiego Portalu, owe ekspresje artystyczne stawać się będą coraz bardziej wielowymiarowe, zintegrowane, i jak światła naprowadzające oświetlać będą drogę do odkrycia Wielkiego Portalu.  

Tak przedstawia się droga oświecenia ludzkości. WingMakers stworzyli wstępne Strefy Dopływu w przyśpieszonych, nie-fizycznych wymiarach jako reprezentacje twórczej energii podłączone do wyższych obwodów Pierwszego Źródła. Działają one jako drogowskazy, które łagodnie naprowadzają najznakomitszych przedstawicieli kultury i sztuki rodzaju ludzkiego do tworzenia Stref Dopływu osadzonych w fizyczności, które z kolei naprowadzą najznakomitszych przedstawicieli naukowych rodzaju ludzkiego do ostatecznego odkrycia i udowodnienia istnienia Nawigatora Całości. Czyniąc tak, ludzkość na zawsze dokona swej transformacji z systemu energetycznego opartego na przetrwaniu, do systemu energetycznego opartego na eksploracji.         

Jest to wydarzenie, które zmieni doświadczenie życiowe ludzkości dogłębniej niż jakiekolwiek inne wydarzenie XXI wieku. Jedenaście tysięcy lat cywilizacji ulegnie kulminacji w tym wydarzeniu, które wydarzy się z udziałem sztuki i nauki. Religia także stanowić będzie jeden z czynników, jednakże będzie to tylko czynnik uzupełniający. Kiedy nastąpi owo odkrycie, religia nie będzie miała innego wyboru jak tylko je uznać i zaadoptować jego dalece sięgające implikacje. Religia będzie się obawiać, iż zostanie zastąpiona przez naukę, stąd też pozostanie jej tylko jeden kierunek: integracja z nową nauką, która stanowi połączenie technologii, psychologii, metafizyki, jak i kosmologii.   

Strefy Dopływu staną się nową religią XXII wieku. Będą one kamieniem probierczym dla dostępu nowej energii napływającej na planetę jako rezultat odkrycia Wielkiego Portalu. W tym czasie, nowa struktura Hierarchii -- niczym rękawica wywrócona stronami -- w końcu będzie pasować na „rękę ludzkości”. Spowoduje to ogłoszenie Powrotu Mistrzów, którzy dotychczas pozostawali za zasłoną tajemnicy, spowodowanej opartymi na przetrwaniu interesami religii, gospodarki, rządu, i nauki.      

Jednakże, instytucje te będą zreformowane, a ci z Mistrzów, którzy posiadają niezbędne informacje na temat tego jak jednostka może używać Wielkiego Portalu do eksploracji samej siebie oraz wszechświata, zostaną uznani, a ostatecznie docenieni przez całą ludzkość. Wraz z początkiem XXII wieku, Wielki Portal będzie wszechobecny w ludzkiej kulturze oraz nauczany na wszystkich polach edukacyjnych.  

Odkrycie Wielkiego Portalu to starannie zorkiestrowana nić zdarzeń, składająca się z niezliczonej ilości komponentów. Powód dla którego wydarzenie to jest i będzie tak starannie orkiestrowane, wynika z tego, iż pobudzi ono Genetyczny Umysł gatunku ludzkiego do eksploracji całego multiwersu, a nie tylko samej Terry-Ziemi czy układu słonecznego. Jest to pojedyncze wydarzenie, które wprowadzi rodzaj ludzki w Sieć Suwereno-Integralności, oraz zmieni system energetyczny gatunku ludzkiego z którego początek bierze wszelka manifestacja.    

Kiedy gatunek w wszechświecie trójwymiarowym odkrywa niepodważalny naukowy dowód funkcjonowania multiwersu oraz najgłębszą typologię Nawigatora Całości, to wpływa to na dosłownie każdy aspekt gatunku. Odkrycie to jest najgłębszym przesunięciem świadomości, jakie można zapowiedzieć oraz jest to dokładnie to zdarzenie, które spowoduje przejście Powrotu Mistrzów w fazę działania jawnego i ukierunkowanego na formę egzoteryczną.

Istnieje wiele praktycznych sposobów aplikacyjnych do restrukturyzacji przez jednostkę jej własnego systemu energetycznego i wierzeń; w większości przypadków wymagają one aktywnego zanurzenia w Strefy Dopływu. Oznacza to interakcję ze Strefą Dopływu na głęboko osobistym poziomie, poprzez translację jej znaczenia następującą w trakcie dogłębnych rozważań nad jej osobistym przesłaniem. Każda ze Stref Dopływu została zaprojektowana na podobieństwo domu z lustrami. Bez pierwszego kroku do wewnątrz, nie zostaje odzwierciedlony żaden obraz. Żadna osobista treść do przekazania. 

Najpowszechniejszy sposób uzyskiwania dostępu do nie-fizycznych Stref Dopływu następuje poprzez medytację bądź stan snu. W trakcie owych odmiennych stanów świadomości istota może rozpocząć przesunięcie oraz restrukturyzację swego systemu energetycznego poprzez dostęp do Stref Dopływu. Najczęściej odbywa się to pod przewodnictwem wyselekcjonowanego członka Hierarchii, który jest mistrzem transferu systemu energetycznego.      

Celem tego jest doprowadzić istotę do stania się mniej zależną od systemu energetycznego przetrwania, który powoduje podporządkowywanie się istoty, oraz sprowadza odpowiadające temu doświadczenie życiowe. Istota bierze udział w tym procesie po to aby aktywować swe odczuwanie mocy twórczej oraz autorytetu do manifestowania w trójwymiarowym wszechświecie głębszego i intensywniej przenikającego przejścia do tajemniczego królestwa Nawigatora Całości.       

Istoty wybierane są na podstawie ich skumulowanego pragnienia asystowania w nici zdarzeń Wielkiego Portalu. Jak już wcześniej wspomniano, WingMakers stworzyli Strefy Dopływu w przyśpieszonych wymiarach, tak aby istota mogła uzyskać do nich dostęp w stanie snu bądź, w niektórych przypadkach, poprzez medytację. Zetknięcie się z owymi Strefami Dopływu, mimo że rzadko pamiętane, aktywuje u takiej istoty zdolność transferowania przebłysku nie-fizycznej Strefy Dopływu w trójwymiarowy świat Terry-Ziemi.  

Początkowe fizyczne kreacje powiązane były z wartościami duchowymi, i pojawiały się często w postaci poezji, sztuki, muzyki, i teatru. Wraz z początkiem XXI wieku, łączyć będą one sztukę, wartości duchowe, technologię, i naukę; staną się one Strefami Dopływu o większym znaczeniu, albowiem nakreślą Wielki Portal, a poprzez owo nakreślenie stworzą Szkielet jego Odkrycia na Terze-Ziemi.   

Owe fizyczne Strefy Dopływu katalizować będą istoty narodzone w XXI wieku w sposób jaki nie-fizyczne Strefy Dopływu nie są w stanie tego zrobić. W szczególności chodzi tutaj o rezonans na poziomie sub-cząsteczkowym za pomocą muzyki i sztuki, które dokonają rekonfiguracji czterowymiarowych wzorów białkowych ludzkiego mózgu i systemu nerwowego. W ten sposób, system nerwowy będzie odbierał oraz transmitował wyższe obwody energii umożliwiające niezwykle delikatną transformację w tym rejonie mózgu, w którym znajduje się intuicja czyli szósty zmysł.

Poprzez aktywację szóstego zmysłu mózg staje się organem Genetycznego Umysłu zamiast ciała fizycznego indywidualnej istoty. Jest to stan świadomości odrębny od Suwereno-Integralności, jako że nie daje się go podtrzymywać. Ma on formę przelotnego spojrzenia na krótkie momenty, niemniej jednak przez te krótkie odcinki czasu, Genetyczny Umysł może przekazywać idee, wglądy, oraz innowacje, które czynią możliwym odkrycie Wielkiego Portalu.                  

Istnieje magazyn wiedzy, który został złożony w Genetycznym Umyśle przez WingMakers blisko 11,000 lat temu. Wiedza ta jest szkicem dla odkrycia Wielkiego Portalu. Ludzka Hierarchia zbliżyła się blisko do owego Świętego Graala dzięki staraniom swych najznakomitszych przedstawicieli. My, WingMakers, zawarliśmy tam wszystko co jest potrzebne abyście osiągnęli powodzenie. Żaden szczegół nie został pominięty lub przeoczony. Podejmowaliśmy się owego procesu transferu systemu energetycznego na niezliczonej liczbie noszących życie planet w obrębie Wielkiego Wszechświata, i waszym najznakomitszym przedstawicielom się powiedzie.        

Niemniej jednak, Wielki Portal nie jest łatwym do pełnego zrozumienia. Wymagał będzie ludzkości wykształconej na polach kosmologii, technologii, jak i nauki. Z tego też powodu, technologie medyczne w zakresie genetyki oraz odwzorowań nerwowych pójdą daleko naprzód w XXI wieku, po to aby aktywować nową, przestrzenną inteligencję u kogokolwiek kto tego zapragnie. O ile owa technologia medyczna może wydawać się niektórym sztuczną, i z tego powodu niepożądaną, to jednak będzie ona wymagana dla większości  rasy ludzkiej w celu pełnego zrozumienia Wielkiego Portalu, i dlatego nie należy się jej obawiać.     

Technologia ta przyśpieszy część ośrodka mózgowego odpowiedzialnego za przestrzenne, wielowymiarowe konstrukty oraz wysoko abstrakcyjne procesy myślowe. W przeciętnym ludzkim umyśle umożliwi ona pełne rozumienie systemu energetycznego Wielkiego Portalu, w następstwie czego zostanie on uznany za prawo naukowe tak oczywiste jak siła grawitacyjna.     

System energetyczny Stref Dopływu, który nakreśli Wielki Portal zostanie przetransmitowany od WingMakers do waszych najznakomitszych przedstawicieli wraz z początkiem XXI wieku. Owe Strefy Dopływu zaistnieją w trójwymiarowym świecie Terry-Ziemi, lecz faktycznie wywodzić się będą z nie-fizycznego wymiaru znanego jedynie WingMakers i Pierwszemu Źródłu. W tym sensie, owe Strefy Dopływu są echem rzeczywistości z waszej przyszłości, spływającym na Was jako pole energetyczne, które czyni możliwym dokonanie kwantowego skoku koniecznego waszemu gatunkowi, po to aby pozwolić Nawigatorowi Całości w pełni uosobić się z ludzkością. 

Prawdziwym jest twierdzenie, że gdyby rodzaj ludzki w waszym czasie uwierzył, iż jest kolektywnym wehikułem Pierwszego Źródła, obdarzonym JEGO eksploracyjną wirtuozerią, to natychmiast rozpoznałby siebie jako WingMakers. Prawdą jest także -- w tym samym kontekście -- że WingMakers nie istnieliby gdyby nie udało się nam ukazać Wielkiego Portalu rodzajowi ludzkiemu. Poprzez nasze istnienie, ludzkość jest zapewniona o swej przyszłości. Kiedy zapowiedziane zostaną wszystkie katastrofy na Terze-Ziemi, a wasza zagłada jako gatunku ogłoszona pod postacią pewników kataklizmu i wojny, zdarzeniem które Was wybawi będzie odkrycie, uznanie, oraz zastosowanie Wielkiego Portalu.    

Ten nowy system energetyczny może zostać sprowadzony w twym osobistym zakresie. Kiedy wasz system wierzeń niesie w sobie utożsamianie się z twierdzeniem: „Jestem fragmentem Pierwszego Źródła przepojonym JEGO możliwościami,” wprawiacie tym samym w ruch energię wbudowaną w odczuwanie wszechpołączenia. Przyciągacie do swojej rzeczywistości uczucie połączenia z własnym Źródłem oraz z wszystkimi jego atrybutami. Wierzenie takie nierozerwalnie zespala się z wami, ponieważ jego system energetyczny asymiluje się z waszym własnym systemem energetycznym i wplata się w waszego ducha niczym nić światła.

Jednakże, owe nici muszą być powielone, gdyż inaczej ulegną zerwaniu, a twój system energetyczny pozostawał będzie w cieniu przetrwania i konformizmu. Wraz z uświadomieniem sobie Stref Dopływu, uzyskasz wgląd w nowe systemy energetyczne oraz to jak zakotwiczyć owe systemy energetyczne w twoim własnym. Istnieją wyspecjalizowane techniki do wplatania owych systemów energetycznych w twój własny, oraz wymieniania -- z biegiem czasu -- twego opartego na przetrwaniu systemu energetycznego na eksploracyjny system energetyczny zbliżającej się epoki.

Techniki te dostarczają środków do zespawania systemów energetycznych przetrwania i eksploracji, tak aby jednostka mogła utworzyć pomost umożliwiający jej przejście nad przepaścią dzielącą dwa pola energetyczne. Techniki te dzielą się na trzy kategorie:

I. Techniki Ruchowe: Umysł-Ciało

II. Techniki Zrozumienia: Umysł-Dusza

III. Techniki Przyswojenia: Emocja-Dusza

 

I. Technika Ruchowa, typu: Umysł-Ciało

Technika te wykorzystuje ekspresję muzyki w formie ruchów ciała skupiających umysł na rytmicznym, improwizacyjnym przepływie ciała. Umysł podąża za ciałem, z kolei ciało podąża za muzyką. Muzyka, jako trzon organizacyjny, musi być odpowiednio zaprojektowana w tym wyraźnym celu, gdyż inaczej nie będzie prowadziła do eksploracyjnego systemu energetycznego. Kompozycje muzyczne Komór od 17 do 24 -- każdej z siedmiu Stref Dopływu stworzonych przez WingMakers -- przeznaczone są do tego celu.

Technika ta wymaga zdeterminowanej chęci podążania interpretacją swego ciała w głąb odczuwania muzyki. Przypomina to wchodzenie z zamkniętymi oczami na łąkę w okresie pełnej wiosny wiedząc, że nasz zmysł węchu doprowadzi nas ku kwiatom. W ten sam sposób twój umysł musi zaufać, iż twoje ciało jest w stanie wsłuchiwać się w muzykę oraz przechwytywać rozumienie nowego systemu energetycznego zakodowanego we wnętrzu „pola” muzyki.       

Ustawiając umysł w pozycji podążającego, polega on na ciału odnośnie dokonywania interpretacji ruchowej bazującej wyłącznie na muzyce. W ten sposób, muzyka może przenikać bezpośrednio do umysłu i przenosić go do nowego systemu energetycznego. Muzyka -- poprzez to jak jest zaprojektowana -- wytwarza wysokoenergetyczne, złożone, rytmiczne, oraz stymulujące emocjonalny ośrodek mózgu ruchy ciała.   

Jest to forma medytacji nauczanej przez WingMakers, która ukazuje zaufanie jakim można obdarzyć inteligencję ciała, oraz chęć umysłu do wsłuchiwania się w ową inteligencję. Stanowi to nić nowego systemu energetycznego, eksternalizowanego poprzez tę technikę. Wewnątrz muzyki umieszczone są specjalnie zaprojektowane portale, które otworzą emocjonalne ośrodki mózgowe na tę nową energię. Odkrycie owych portali powoduje u jednostki odczuwanie niezaprzeczalnego przesunięcia we własnym polu energetycznym. Ruch ciała będący częścią tej techniki, oznacza uzewnętrznianie się nowego systemu energetycznego w kierunku kontrapunktowym do starego systemu energetycznego. Ukazuje to kompatybilność dwóch systemów energetycznych oraz to, jak jednostka może przebywać w obydwu polach jednocześnie, w odprężeniu i pewności.    

Nie ma żadnych reguł dotyczących ruchu ciała. Nie jest on choreograficznym układem tanecznym z prawidłowymi bądź nieprawidłowymi ruchami. Jest on improwizowaną ekspresją ciała obchodzącą umysł i pozwalającą głosowi muzyki być słyszanym tak klarownie jak to tylko jest możliwe przez inteligencję ciała. Ciało fizyczne staje się żaglem dla wiatru muzyki, podczas gdy umysł kadłubem statku. Klarowność intencji jest wszystkim co potrzeba. Odnośnie ruchu ciała nie ma żadnej jakościowej różnicy poza właśnie klarownością intencji.    

Proces zakotwiczania systemu energetycznego wymaga minimum cyklu (siedem ekspresji) dla każdej kompozycji muzycznej Komór od 17 do 24. Okres czasu na ukończenie jednego cyklu wynosi w przybliżeniu jeden miesiąc waszego czasu. W ten sposób, każde siedem ekspresji dla pojedynczej Komory powinno być ukończone w ciągu 30-dniowego okresu. Może to być krócej, lecz nie powinno być dłużej. Zalecane jest nie koncentrować się na więcej niż dwóch Komorach w jednym cyklu.    

Każda z ekspresji poszczególnej Komory powinna się zmieniać w trakcie przebiegu siedmiu ekspresji. Progresja owa może polegać na wprowadzaniu znaczących zmian bądź jedynie subtelnych dopracowań; zależy to od rozwoju ciała istoty, jego odprężenia, jak i zdolności do wsłuchiwania się w subtelne warstwowanie muzyki i skupienia się w momencie. Nie jest to tylko energia rytmów o niskich częstotliwościach, czy częstotliwościach perkusyjnych, lecz także głosy i melodie potrafiące przemawiać do inteligencji ciała.

Odmienność takiego podejścia od waszych form tańca polega na tym, iż każda z ekspresji ośmiu Komór rozwijała będzie inteligencję ciała w celu rozpoznania systemu energetycznego opartego na eksploracji. W efekcie czego, aktywowany zostanie naturalny radar ciała dla tego systemu energetycznego, pomagający instrumentowi ludzkiemu w nakierowaniu się na nową energię. Ponadto przyznawany jest pewien stopień zaufania inteligencji ciała, która nie odnosi się do ruchów ciała w przestrzeni, lecz do tego jak ciało wsłuchuje się w wibracje i na nie odpowiada.

Wielki cykl obejmuje minimum 56 ekspresji, i stanowi on fizyczną nić, która generuje świadomość nowego systemu energetycznego w ciele. Ważnym jest aby zakotwiczyć tę świadomość w ciele, gdyż inteligencja ciała jest najbardziej instynktowym elementem instrumentu ludzkiego, i mimo że możesz mieć ową świadomość obecną w twym umyśle i duszy, to jeśli nie jest ona obecna w twym ciele, twoje przesunięcie do nowego systemu energetycznego jest hamowane, jako że ciało będzie instynktownie osiadać w systemie energetycznym opartym na przetrwaniu. 

Dla niektórych praktykowanie ekspresji tej techniki może być niewygodne. Jesteście zaprogramowani, że wasze ciało nie posiada swej własnej inteligencji, stąd też, gdy mówione jest wam aby wsłuchiwać się i dokonywać ekspresji przy pomocy intelektu ciała, czujecie się zbyt samo-skrępowani aby nawet spróbować. Jest to naturalne, i stanowi część starego systemu energetycznego, który kontroluje wasze ruchy i percepcję sensoryczną. 

Nadzwyczaj niezbędnym jest wsłuchiwanie się twoim ciałem, dokonywanie ekspresji twoim ciałem, jak i odczuwanie twoim ciałem ruchów, które dyktuje muzyka. Kiedy ukończysz swą ekspresję, możesz usiąść lub stać w ciszy i wsłuchać się w pogłos tlący się w twoim wnętrzu, a następnie przetransmitować go instrumentowi ludzkiemu jako całości. Następuje to poprzez wizualizację ciała jako transmitera energii wygenerowanej z zakończonej ekspresji, który dokonuje projekcji owej energii do instrumentu ludzkiego, niczym spirala energii nareszcie wypuszczona.   

Jeśli nie zdołasz ukończyć wielkiego cyklu, możesz wciąż znaleźć narzędzia do budowy swego pomostu w pozostałych dwóch technikach. 

 

II. Technika Zrozumienia, typu: Umysł-Dusza

Technika ta wykorzystuje wiedzę nowej psychologii jaką ludzkość odkryje w XXI wieku. Psychologia ta łączy metafizykę oraz duchowe percepcje Genetycznego Umysłu, z nauką o mózgu oraz kształtowaniem działania kultury i genetyki personalnej.

Indywidualne istoty nabywają swoją przenikliwość psychologiczną poprzez studiowanie zachowań oraz ich konsekwencji u innych osób, takich jak członkowie rodziny i przyjaciele. Stanowi to produkt uboczny owych obserwacji psychologicznych, pomagający istocie ustanowić jej własne granice zachowań. Kiedy psychologia ignoruje to co jest niezrozumiałe, psychologia gatunku w większości oparta jest wtedy na zjawiskach zachowań obserwowalnych. W miarę rozwoju psychologii, coraz intensywniej badane są wzajemne oddziaływania pomiędzy mózgiem, umysłem, oraz emocjami.

Niezrozumiałym jest Pierwsze Źródło oraz struktura i wzajemne wszechpołączenie JEGO kreacji. Psychologia ludzka ignoruje ów aspekt ludzkiego życia, docierając jedynie do badań nad stanem snu, co porównać można do stanięcie na szczycie górskim celem dosięgnięcia słońca. Życie ludzkie uważane jest za nietykalne przez to co niezrozumiałe, niemniej jednak, jest ono tym otoczone na podobieństwo gąsieniczki wewnątrz kokonu. Czy jeśli gąsieniczka nie zetknęłaby się z kokonem byłaby w stanie wyłonić się jako motyl?      

Technika zrozumienia, typu: umysł-dusza koncentruje umysł na tym co niezrozumiałe poprzez użycie symboli wizualnych, które znajdują się poza obszarami rozumowania jeśli spojrzeć na nie od strony psychologii ludzkiej. Studiując symbole wizualne przy użyciu systemu oko-mózg, umysł uzyskuje przelotne wejrzenie w świadomość Suwereno-Integralności, a także w zawartą w niej psychologię.

Istota jest w stanie, poprzez wyobrażeniowy scenariusz oparty na Strefie Dopływu, uzyskać zrozumienie nowej psychologii. Technika ta jest niewątpliwie abstrakcyjna, lecz niezwykle skuteczna. W scenariuszu wizualnym umysł staje się osobistą tożsamością, tak samo jak dusza. Razem, owe dwie tożsamości współistnieją na skądinąd bezludnej wyspie. Umysł po odkryciu symbolów z Malowideł WingMakers, musi wyjaśnić ich znaczenie duszy. Ani umysł ani dusza nie mówią tym samym językiem, dlatego też umysł musi wyjaśnić duszy znaczenie symbolów kontaktując się z nią telepatycznie.   

Zbadaj jedno z Malowideł Komór, robiąc to za pomocą analizy mentalnej. Kiedy skończysz, uchwyć teraz tę wiedzę, po czym dokonaj translacji swego rozumowania do swojej duszy, przynosząc jej zrozumienie bez używania słów. Jest to wysoce konceptualne, jednakże Malowidła Komór są zaprojektowane do interakcji w ten właśnie sposób, a wglądy będące tego rezultatem cechuje dogłębność i dalekosiężność, z racji tego, iż reprezentują one funkcjonowanie rozumowania umysłu-duszy w zakresie wzbogacenia rozumowania umysłowego o to czego nie da się zrozumieć. Zrozumienie tego czego nie da się zrozumieć nie napływa od duszy do umysłu, lecz od umysłu który uczy sam siebie. 

Kiedy umysł uchwyci poprzez symbole to czego nie da się zrozumieć -- będą to formuły matematyczne bądź język Bogów -- wyostrzy on wtedy soczewki psychologii, tak aby skoncentrowała się na niewidocznej personie ludzkiej duszy oraz systemie energetycznym, który reguluje jej zachowania w świecie nie-czasu.

Tutaj tkwi trudność nowej psychologii: opiera się ona na nie-czasie, a zatem tutaj umysł jest niemy i ślepy. Jeśli będziesz obserwować Malowidło Komory Drugiej, używając wspomnianej wyżej techniki, nauczysz się nowego wymiaru czasu. Jeśli będziesz badał Malowidło Komory Trzeciej, uzyskasz wiedzę o nowym wymiarze przestrzeni wewnętrznej. Studiując Malowidło Komory Dwunastej, odkryjesz nowy wymiar energii. Dogłębne analizowanie Malowidła Komory Czwartej, nauczy cię nowego wymiaru materii.

Wszystko to zakodowane jest w tych czterech malowidłach, lecz może być odkodowane poprzez używanie powyższej techniki. Pamiętaj, kiedy stosujesz tę technikę, umysł jest oddzielony osobowością od duszy i pełni rolę jej instruktora. Wracając do przykładu statku; umysł jest żaglem, malowidło wiatrem, a dusza kadłubem statku.  

Zalecane jest aby powtarzać tę procedurę dla każdego z czterech Malowideł Komór trzykrotnie. W trakcie każdego z dialogów prowadzonych pomiędzy twoją tożsamością umysłu a tożsamością duszy, rejestruj swoje kluczowe deskryptory i szukaj powiązań pomiędzy nimi. Pamiętaj, że nakreślasz wymiar czasu, przestrzeni, energii, i materii, które zstępują w niższy dla nich obszar, czyli w obszar wiedzy nie do zrozumienia. Wraz z zakończeniem wykonywania tej techniki, odnajdziesz nową pewność odnośnie twej zdolności umysłowej do wyrażania wglądów Genetycznego Umysłu. Wtedy to też zaczniesz odczuwać wdzięczność do roli nowej psychologii, w której umysł przyswaja sobie to co nie da się zrozumieć celem przeobrażenia się w Nawigatora Całości, tak jak gąsieniczka zaznajamia się z kokonem aby następnie przeobrazić się w motyla.

 

III. Technika Przyswojenia, typu: Emocja-Dusza

Dusza nabywa reakcje emocjonalne poprzez instrument ludzki. Emocje, ze swej definicji, są reakcją na bazujące na czasie zdarzenie, energię, wspomnienie, lub oczekiwanie. Umysł i ciało przeważnie warunkują reakcje emocjonalne, podczas gdy dusza obserwuje i nabywa ich konstruktywną esencję spajania, wdzięczności, oraz wyjątkowego wglądu.      

Ciało i umysł uzyskują ponadto naukę z reakcji emocjonalnych, lecz w odróżnieniu od duszy, nie są w stanie odsiać konstruktywu od destruktywu, dlatego też są intensywniej urażane przez reakcje emocjonalne gniewu, chciwości, i strachu. Emocje te zakotwiczają umysł w systemie energetycznym opartym na przetrwaniu mocniej niż cokolwiek innego w świecie kreacji. 

Duch-esencja instrumentu ludzkiego, która prowadzi go do stopienia się w całość z Inteligencją Źródła, a ostatecznie z Pierwszym Źródłem, jest emocjonalnie personifikowana w postaci głosu. Głos ten jest słyszalny w abstrakcyjnej esencji poezji, która zaprojektowana została w specyficznym rytmie oraz wibracji znaczeniowej. 

Technika przyswojenia, typu: emocja-dusza polega na usłyszeniu emocjonalnego głosu poematu -- powodującego rezonację ów głosu we wnętrzu twej duszy --- wypuszczeniu emocji powstającej z takowej rezonacji, a następnie pozwolenie jej na swobodne odpłynięcie niczym wypuszczenie zwierzęcia na łono jego naturalnego domu. 

Materiały WingMakers miejsca Starożytnej Strzały zawierają dziesięć poematów, które zaprojektowano do stosowania przy tej technice. Są to:

     

 Okrąg
 Na Zawsze
 Pewnego Dnia
 Słuchanie
 Po Pewnym Czasie
 Z Tego Miejsca
 Ciepła Obecność
 Otwarcie Kolejnego Umysłu
 O Świetlistych Rzeczach
 Pieśń Wielorybów

 

Każdy z poematów wybija emocjonalny akord subtelnego dysonansu.

Jest to dysonans, który wzbudza reakcje emocjonalne, czyniąc je dostępnymi dla wyższych energii instrumentu ludzkiego. Dysonans ten nie wiąże się z gniewem, chciwością, ani strachem, lecz z wysoko subtelnymi uczuciami oddzielenia, opuszczenia, i duchowego zaniedbania. 

Technika przyswojenia, typu: emocja-dusza powoduje złożenie hołdu tym uczuciom, i szukanie w rękach duszy punktu pozycjonowania granic dysonansu, a tym samym zapewnianie emocjom głosu i wpływu na kształtowanie się poglądów, wglądów, i wnioskowań duszy. To właśnie milczące emocje oddzielenia i opuszczenia napędzają przeraźliwe emocje strachu, chciwości, i gniewu. Poezja jest w stanie wynieść owe milczące emocje na światło dzienne i uwolnić ich obecność wprost do duszy, by zostały w ten sposób uszanowane oraz -- poprzez ów proces -- zrozumiane.    

Zrozumienie pomaga złagodzić gniew i strach umysłu i ciała, które odciągają instrument ludzki od Inteligencji Źródła oraz uświadomienia sobie świadomości Nawigatora Całości. Dlatego też, technika przyswojenia, typu: emocja-dusza powstała w celu nakierowania głosu dziesięciu poematów na subtelne emocje opuszczenia i oddzielenia, pozwalając owym emocjom wyłonić się w taki sposób, jakby jednostka prezentowała je swojej duszy. Emocje te są jak liny przyciągające emocje przeraźliwe do twego strumienia życia, a te z kolei zakotwiczają cię w systemie energetycznym przetrwania. W takim zakresie w jakim potrafisz eliminować lub redukować „liny” milczących emocji, w takim eliminujesz lub redukujesz przeraźliwe emocje.    

Bądź pewien, iż każda z tych trzech technik wykonywana jest w naszej obecności. Nie jesteś pozostawiony w pojedynkę i nigdy nie przepadniesz. Jeśli twe wyniki są nie takie jakich się spodziewałeś, porzuć swoje oczekiwania. Odłóż je na bok i niech twoim celem będzie nieposiadanie celów ani wyznaczników. Ponadto miej na uwadze, że kształtowanie się oraz następowanie przesunięć w twoim systemie energetycznym może wydarzać się w nieoczekiwane sposoby, dlatego też, pozostawaj wysoce niewidoczny dla siebie samego jeśli ustalasz sobie oczekiwania do spełnienia.  

Celowo dokonanie tego przesunięcia zaprojektowano w formie dążenia, zarówno w kontekście gatunku jak i jednostki. Jako gatunek, rodzaj ludzki musi uzyskać zdolność używania odpowiednich technologii, umożliwiających mu dostrojenie instrumentu ludzkiego do zezwolenia Nawigatorowi Całości zarówno zamieszkać jak i być w centrum zarządzania ośrodkami mózgowymi, systemem nerwowym, jak i podświadomymi artefaktami korzeni ancestralnych. Rozwinięcie się gatunku humanoidalnego do tego stopnia, iż dosięga on progu Wielkiego Portalu, zajmuje mu 5,200,000 lat.  

Od strony jednostki, przedstawione powyżej techniki umożliwiają celowe zanurzenie się w Strefy Dopływu, dzięki czemu jednostka może transformować swój system energetyczny, który z kolei transformuje jej wierzenia oraz doświadczenie życiowe. Jednakże, bez względu na to jak skutecznie jednostka zastosuje owe techniki, nie dokona ona odkrycia Wielkiego Portalu tylko dzięki swoim działaniom. Wielki Portal jest odkryciem dokonywanym przez całą ludzkość. Stanowi on kulminację nauki, sztuki, oraz technologii, współdziałających zgodnie, oraz skoncentrowanych na eksploracyjnym zakresie kosmologii i metafizyki.  

Większość ludzi dorastało wierząc w założenia takie jak karma lub los. Nadszedł czas by zrozumieć, że mimo iż owe dwie doktryny są słuszne, to ulegają one przyćmieniu przez rzeczywistość Planu Eksploracji. O ile karma lub los mogą tłumaczyć doświadczenie życiowe jednostki, to Inteligencja Źródła jest tym co orkiestruje gatunki, począwszy od ich pierwotnego wyłonienia się na planecie, aż po odkrycie przez nie Wielkiego Portalu i ustanowienie ich zwierzchnictwa nad planetą.    

Wielki Portal staje się wówczas światłem naprowadzającym, które przyciąga galaktyczny system energetyczny na planetę, oraz podłącza ją do sieci energii galaktycznej. Wraz z tego nastąpieniem, gatunek przestaje być dłużej gatunkiem opartym na planecie. Rodzaj ludzki staje się wtedy międzygalaktyczny w zakresie swego doświadczenia oraz obszarze działania. 

Jednostka może brać udział w owym orkiestrowaniu energii, będąc świadomie zestrojoną i wspierając przesunięcia wymagane do osiągnięcia odkrycia Wielkiego Portalu, lub też może ona wybrać życie w systemie energetycznym opartym na przetrwaniu i dryfować ku Wielkiemu Portalowi wraz ze swymi towarzyszami. Ani los ani karma nie prowadzą gatunku ludzkiego do progu Wielkiego Portalu. Robi to nić zdarzeń Pierwszego Źródła, dlatego więc, rezultat każdego ludzkiego działania i myśli jest elementem tejże podróży. 

 

 Image

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Info dodatkowe:

Przykładowy rozpis Wielkiego Cyklu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

© 2020 WingMakers (PL)
Materiały WingMakers powielone za zgodą WingMakers LLC