Przekazy Pierwszego ¬ródła
 

clickGłówne Przesłanie | Główny Cel | Centralne Objawienie | Przekaz

 

Przekazy zamieszczone w tej sekcji strony przypisywane s± Pierwszemu ¬ródłu - najwyższej formie ¶wiadomo¶ci w Wielkim Multiwersie.

Zostały one przetłumaczone przez Jamesa na formę do odbioru przez ludzi i umieszczone na macierzystej stronie WingMakers. Mimo, że tłumaczenia te s± tak precyzyjne jak pozwaj± na to słowa, s± one tylko symboliczn± reprezentacj± prawdziwych przekazów. Dlatego wskazane jest wsłuchiwać się w ton i barwę uczuciow± tekstów, tak jakby wsłuchiwało się w głos Boga mówi±cego do Ciebie na poziomie osobistym. Ponadto dobrze jest przeczytać je na głos - nawet szeptem -  i powtórzyć to za jaki¶ czas, gdyż ich znaczenie dotknie Cię na różne sposoby w różnym czasie.

Przekazy te można uj±ć jako zbiorowy komunikat i rozpatrywać jako cało¶ć. S± one kodowane i pisane w specyficznym rytmie, który obchodzi odpowiedzialne za interpretację o¶rodki umysłu i pozwala na bardziej emocjonalny kontakt z tekstem.
image