Aktualności

Aktualności

03.01.2022

Zamieszczam garść informacji na temat zwiastuna nowej książki: Suwereno-Integralność.
  • Na tę chwilę publikacja zwiastuna zaplanowana jest na 15 stycznia 2022.
  • Zwiastun będzie składał się z pierwszych 29 stron książki (ilość stron w polskim przekładzie).
  • Na wspomniane 29 stron składać się będzie spis treści, wprowadzenie autora, diagram, oraz dwa nowe obrazy.
  • Książka ma stworzoną swoją sekcję na stronie (podobnie jak Przepowiednia Dormana).
  • Stworzony jest dział galeria, w którym będą zamieszczone obrazy obecne w książce.
  • Książka będzie dostępna w formacie bibliotecznym oraz jako pdf.
  • Pierwszy z obrazów to fotografia ukazująca proces tworzenia obrazów WingMakers.
  • Drugi z obrazów to m.in. artystyczna wizja światów dwoistości oraz niedwoistości, i ich relacja do Suwereno-Integralności.
  • Drugi z obrazów zatytułowany jest słowami wypowiedzianymi przez matkę Mai (z Przepowiedni Dormana), która podczas snu przekazała Mai tajemnicze i o dziwnym doborze słów przesłanie: "Nie wynaleziono cię do ulegania mrokowi."

2022 
04.01.2022

 

02.01.2022

A section of the site for an international group of translators of WM materials. The section contains diagram templates with editable text layers and similar materials helpful in making translations.

Sekcja strony dla międzynarodowej grupy tłumaczy materiałów WM. Sekcja zawiera szablony diagramów z edytowalnymi warstwami tekstowymi i tym podobne materiały pomocne przy robieniu przekładów.

translate

 

 

01.01.2022

 

 

01.01.2022

 

 

31.12.2021
 

 

 

 

31.12.2021